Přeskočit na obsah

Deset principů používání údajů o občanech

využívání občanských dat

Městská síť EUROCITIES spustila nového průvodce, který stanovuje klíčové principy odpovědného využívání občanských dat. Tento průvodce zahrnuje také reálné příklady z několika evropských měst (Bordeaux, Barcelona, Debrecen, Edinburgh, Eindhoven, Florencie, Gent, Helsinky, Manchester, Rijeka a Zaragoza), které na pokynech spolupracovaly.

Data o občanech jsou definována jako „Osobní i neosobní údaje o občanech, které jsou přímo nebo nepřímo generované v digitální veřejné sféře, využívají digitální technologie a jsou shromažďovány prostřednictvím různých infrastruktur (Internet věcí, telekomunikační sítě, platební systémy, kamery, sociální sítě apod.).“

Data o občanech jsou diskutována z hlediska se sledování, shromažďování, měření, ukládání, používáním, správy a zpracování veřejnými i soukromými subjekty. Základní principy zahrnují, že údaje o občanech musí být uznány jako veřejné a individuální aktivum a měly by být využívány výhradně ve veřejném zájmu.

Údaje by měly být anonymizované a měly by být sdíleny mezi příslušnými zúčastněnými stranami se společným cílem maximalizovat veřejnou hodnotu, s výhradou vnitrostátních právních předpisů a právních předpisů EU.

Je však třeba určit a zavést ochranná opatření (tj. syntetická data), aby se předešlo možnému riziku identifikace jednotlivců nebo profilů pomocí nových technologií pro analýzu dat. Využití údajů o občanech musí přinášet hmatatelné výhody jednotlivým občanům i společnosti. Dále se ve zprávě uvádí, že „Vlády mají odpovědnost a musí zajistit, že občané budou mít přístup ke svým datům i jejich správě, a mít také možnost ovlivňovat způsob jejich shromažďování a používání.“

Uchovávání, správa, zpracování a použití údajů, které jsou spojeny s riziky ochrany soukromí nebo bezpečnosti, by mělo být realizováno v souladu s příslušnými EU a vnitrostátními právními předpisy. Zvláštní důraz je pak kladen na interoperabilitu dat, která by měla být zajištěna prostřednictvím standardizace, otevřených rozhraní, otevřených datových modelů a otevřených protokolů, aby se usnadnilo sdílení a opětovné použití dat.

„Lidé by měli mít stejný pocit bezpečí online i offline, což zahrnuje jejich schopnost používat, spravovat a přistupovat k datům,“ říká Michael Donaldson, technický ředitel města Barcelony a místopředseda Fóra znalostní společnosti EUROCITIES. „Naše výzva otevřených dat, která vychází z toho, že „budoucí uživatelé jsou nyní ve školách“, nás vedla ke spolupráci na vývoji aplikací se studenty (ve věku 14–16 let). To tvůrcům politik poskytuje cenné poznatky a zároveň učí studenty o významu dat při navrhování fungování města.“

„Když vyvíjíme nové technologie a vytváříme nové soubory dat o veřejném životě, chceme zajistit, aby digitální transformace fungovala a byla přístupná všem lidem,“ říká Mathias De Clerq, starosta města Gent. „U nás v Gentu poskytuje registr zpracování dat veřejným orgánům přesný a neustále aktualizovaný přehled dat generovaných městem, přičemž otevřená verze umožňuje obyvatelům komunikovat a dotazovat se na správu o používání jejich osobních údajů.“

Zdroj: SmartCitiesWorld

Napsat komentář