Přeskočit na obsah

Digitální technická mapa ulehčí práci při přípravě staveb

digitální technická mapa

Digitální technická mapa (DTM), jeden z nejdůležitějších IT projektů České republiky, který by se měl stát nástrojem, jenž umožní do budoucna urychlit stavební řízení a zjednodušit starostům i občanům zjišťování vedení inženýrských sítí, získává jasnější obrysy. Krajský úřad Středočeského kraje (KÚSK) už s dotčenými institucemi uzavřel patřičnou smlouvu a na profilu zadavatele uveřejní zakázku na konsolidaci dat. Rada o dílčích krocích jednala na svém zasedání.

Na začátku července příštího roku, stejně jako všechny české regiony, Středočeský kraj ve spolupráci s hlavním městem Prahou spustit jedinečný IT projekt Digitální technické mapy. Jde o nástroj nejen pro starosty obcí, ale i pro občany, kteří si budou moci mnohem rychleji a snáze z domova od svého počítače ověřit, jaké technické sítě vedou v blízkosti jejich parcely. Zjistí, co by mohli ohrozit, nebo naopak jak složité či jednoduché bude připojit se k vodovodu, vodě, plynu anebo k datovým sítím.

Města a obce si naopak budou moci, na základě souboru praktických a cenných informací, lépe připravit jednotlivé investiční akce. „Pokud si budou chtít vybudovat nový chodník anebo kanalizaci, mohou si lehce dohledat veškeré potřebné informace, zahrnout do přípravy a naplánovat práce. Jak známo, nejnákladnější stránkou každé investice jsou výkopové práce pro uložení podzemních struktur a také celá délka řízení pro schválení takového záměru,“ popsal základní principy projektu Jiří Snížek, radní pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování.

Nutný sběr informací

Jak si ale v podstatě geografický systém představit? Jde o vrstvy, které jsou vloženy na klasickou mapu. Kromě základního prostorového uspořádání území bude tento informační systém obsahovat údaje o stavebních a technických objektech a zařízeních dopravní a technické infrastruktury a o jejich ochranných a bezpečnostních pásmech, které se v dané oblasti nachází. To budou například inženýrské sítě, budovy, chodníky, dopravní ostrůvky. Další vrstvy pak mohou nabídnout i běžně dostupné letecké snímky anebo třeba i důlní díla a skládky odpadů.

Středočeský kraj už řadu měsíců shromažďuje a pořizujeme podklady i informace o území, a to z kraje i za jednotlivé obce a města. Nedílnou součástí je i spolupráce s dalšími subjekty a nutná administrativa. „S Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR) a hlavním městem jsme již uzavřeli smlouvu o spolupráci při vytvoření a zajištění provozu, správy a aktualizace datového obsahu,“ uvedl Jiří Snížek.

Část zaplatí i EU

Krajská rada už také na svém dnešním zasedání schválila uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů při zadávání veřejné zakázky a o plnění některých závazků ze zmíněné smlouvy o spolupráci. Dále si radní vyslechli průběžné informace o realizaci projektu.

Nadto kraj vypíše zakázku na konsolidaci dat. Na profilu zadavatele by se měla objevit v závěru tohoto týdne. Termín podání nabídek je stanoven na 16. května 2022. „Konsolidací se myslí převzetí a kontrola stávajících dat. Půjde o informace od správců dopravní a technické infrastruktury a data od měst mající vlastní DTM. Jde o nejefektivnější a nejlevnější způsob sběru informací,“ konstatuje radní Jiří Snížek s tím, že půjde o prvotní datové naplnění krajské DTM. Pokud vše dobře půjde, smlouva by mohla být uzavřena v červenci letošního roku. Financování vzniku DTM by mělo jít na vrub státu, kraje i Evropské unie.

TZ

Napsat komentář