Přeskočit na obsah

Hlavní město získá nástroj pro analýzu výstavby na území městských částí

Praha územní plánování

Rada hl. m. Prahy souhlasila se změnou Statutu hlavního města Prahy, která reaguje na dlouhodobý nedostatek informací o aktuálním procesu v rámci územního a stavebního řízení. Data o těchto řízeních z jednotlivých městských částí budou nově implementována do Datové platformy hl. m. Prahy Golemio.

Hlavním cílem návrhu novely Statutu je získat aktuální přehled zejména o nově zahajované bytové výstavbě na území Prahy. Materiál bude schvalovat pražské zastupitelstvo na čtvrtečním jednání.

„Návrh umožní Praze získávat data o probíhajících stavebních řízeních, a to v anonymizované podobě s rozlišením na úrovni katastrálního území. Jde o další významný krok, který umožní identifikovat skutečnou příčinu problémů s pomalým stavebním řízením a řídit město na základě tvrdých dat, a nikoliv dojmů,“ řekl primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib.

„Jedná se o analýzu, která přispěje k dalšímu poznání stavu přenesené působnosti státní správy na úrovni hlavního města Prahy a městských částí,“ doplnil Petr Hlaváček, 1. náměstek primátora pro územní rozvoj.

Městská datová platforma Golemio, která v rámci jednotného integračního řešení umožňuje efektivní uložení, správu, zpracování, poskytování, propojení a vizualizaci datových sad, tak bude nově nástrojem také pro integraci dat o stavebním řízení.

„Stavební odbory městských částí provádějí územní řízení, kontrolní prohlídky staveb, povolují stavební činnosti nebo vydávají stavební povolení včetně souhlasu s užíváním staveb. Cílem integrace dat do Datové platformy hlavního města Prahy je získat data o jednotlivých územních a stavebních řízeních, a tím zkrátit dobu povolovacího procesu především v oblasti bytové výstavby,“ uvedl Michal Fišer, generální ředitel městské společnosti Operátor ICT, která se zabývá oblastí IT.

Data budou poskytnuta nebo průběžně poskytována v anonymizované podobě ve stanoveném formátu. Úřadům městských částí budou bezplatně zřízeny uživatelské přístupy k Datové platformě hlavního města Prahy, které umožní zobrazovat a poskytovat i datové sady.

„Předpokládáme, že data budou získávaná u územních a stavebních řízení zahájených od roku 2021. Díky tomu získá Praha náskok dva roky oproti zbytku republiky, kde by sběr dat na základě celostátního řešení měl začít v roce 2023. Předpokládané náklady na napojení do Datové platformy činí maximálně 250 tisíc korun,“ dodal místopředseda představenstva OICT a ředitel Úseku projektového řízení a fondů Matej Šandor.

Napsat komentář