Přeskočit na obsah

I malá města mají své mediální hvězdy. Za rok 2021 je takovým městečkem Nepomuk.

obec Nepomuk

V českých médiích se o nejmenších městech příliš nehovoří. O to více je proto pozoruhodné, když se nějakému městečku daří se v článcích objevovat častěji než jiným, stejně velkým obcím. Podle analýzy ročního monitoringu tisku je takovou mediální hvězdou roku 2021 mezi pětadvacítkou čtyřtisícových městeček České republiky obec Nepomuk.

Mediální hvězdou mezi malými městečky České republiky je za rok 2021 zcela nepochybně městečko Nepomuk v Plzeňském kraji. V médiích se jméno tohoto téměř čtyřtisícového městečka objevilo ve více než 2200 příspěvcích a reportážích. Daleko za ním je pak na stříbrné pozici Přibyslav s 1615 články a na třetím místě obec Rájec-Jestřebí, kterou tisk zmiňuje 1452krát. Vyplývá to z analýzy ročního mediamonitoringu společnosti TOXIN, která čítala téměř dvacet tisíc mediálních výstupů.

Obec Nepomuk se svými 3730 obyvateli je známá především jako rodiště svatého Jana Nepomuckého. I to hraje nepochybně ve zmínkách v tisku svou roli, protože se jedná o nejznámějšího světce u nás. Zatímco Nepomuku pomáhají k lepšímu povědomí o městě vedle zveřejňování aktualit například i svatojánské oslavy, Přibyslav komunikuje nejaktivněji ze všech a vydává týdně několik zpráv přímo pro média. Rájec-Jestřebí má pro změnu na oficiálním webu města i vlastní místní rozhlasové zpravodajství, které si může každý návštěvník webu sám poslechnout. A právě tyto příklady, jak lépe komunikovat s veřejností a tiskem mohou být inspirací do budoucna pro další městečka.

Proč se vlastně Nepomuk dostal v minulém roce do popředí zájmu médií? „Nepomuk má od ledna vlastní městskou policii, která se stará o bezpečnost obyvatel i silničního provozu a pořádek ve městě. Město zároveň přijalo obecně závaznou vyhlášku o zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných omamných a psychotropních látek na veřejném prostranství, tedy v centru, okolo nádraží ve Dvorci, v parcích a na hřištích. Vyhlášku po radnici požadovala státní policie, aby mohla pokutovat narušování veřejného pořádku, bezpečnosti a přestupky proti ochraně zdraví a majetku,“ uvedl pro IPG starosta města Nepomuk Jiří Švec.

toxin logoCelkově mají malé obce do 4 tisíc obyvatel v českých médiích totiž docela nerovné postavení. Tu a tam se sice nějaký ten článek o nich objeví i v celostátních denících, ale v konkurenci s problémy větších měst to není zrovna často. Mediální obraz malým obcím vylepšují alespoň regionální noviny a rádia. I tak je ale pro městečka složité se do médií vůbec dostat. Jejich viditelnost pro noviny i jejich čtenáře ještě více ovlivňuje série lokálně podmíněných okolností. Záleží na aktivitě představitelů samotného městečka i na atraktivitě dané lokality ohledně přírody, kultury, průmyslu i dopravní dosažitelnosti.

Dalším faktorem, který rozhoduje o tom, jak mnoho se o dané obci v tuzemském tisku mluví, je přítomnost významnějších kulturních památek, celebrit či třeba živelné katastrofy. Díky těmto faktorům se dostávají na titulní stránky deníků a časopisů i docela malé obce. Typickým příkladem z posledního čtvrtstoletí jsou Troubky postižené před 25 lety povodněmi nebo kdysi třeba obec Kytlice, kde v minulosti mělo chalupu velké množství našich celebrit a kterou si oblíbili filmaři. Je pravděpodobné, že letos mediální obraz malých městeček výrazně ovlivní také příchod tisíců uprchlíků z válkou rozvrácené Ukrajiny.

Autor textu: Věra Tůmová, Infoprofigroup.cz

Analýza mediamonitoringu pro 25 čtyřtisícových měst v ČR za rok 2021
(sledované období 1.1.2021-1.1.2022, obce s počtem obyvatel mezi 3710 – 4052 obyvateli dle údajů ČSÚ)

Analýza mediamonitoringu pro 25 čtyřtisícových měst v ČR za rok 2021

Napsat komentář