Přeskočit na obsah

Liberecký kraj podpoří projekty ekologického vzdělávání

ekologie vzdělávání dotace

Ekologickou výchovu a osvětu dlouhodobě a systematicky podporuje Liberecký kraj, jehož zastupitelstvo schválilo loni na podzim koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro období 2021–2030. Nyní krajští radní schválili poskytnutí účelové dotace z rozpočtu odboru životního prostředí a zemědělství na podporu spolupráce s poskytovateli environmentální výchovy.

„Cílem podpory těchto strategických partnerů je posílit personální stabilitu organizací, které v kraji zajišťují environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu, naplnit cíle koncepce schválené zastupitelstvem a v neposlední řadě dosáhnout toho, aby bylo území kraje rovnoměrněji pokryto službami poskytujícími tento druh vzdělávání a výchovy,“ uvedl Václav Židek, krajský radní pro resort životního prostředí a zemědělství.

O strategické partnerství s krajem projevilo zájem šest organizací, přičemž další s nimi budou spolupracovat subdodavatelsky. „Každý z těchto šesti partnerů vytvoří jeden či dva modelové celoroční ekovýchovné programy pro výuku ve škole, družině či v rámci volnočasových aktivit škol; celkem vznikne devět modelových celoročních programů ve spolupráci se školami ze sedmnácti oblastí obcí s pověřenými obecními úřady,“ doplnil Židek.

Mezi šest územních koordinátorů environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, kteří pokryjí především oblast libereckého, západní část semilského okresu a okolí Brniště na Českolipsku, kraj rozdělí tři miliony korun.

Novoborský Dům dětí a mládeže Smetanka, příspěvková organizace, obdrží 246 tisíc korun. Mimo jiné je využije na školní ekovýchovný program Až vyrostu, spolupráci s mateřskými školami a projekt Stezka víly Smetanky. Obecně prospěšná společnost Geopark Ralsko získá 505 tisíc korun, mimo jiné na celoroční ekovýchovné programy Pilíře života a Stromy do škol či práci se zájmovým kroužkem Geolovci.

Zapsaný spolek Lewandulka z Liberce obdrží dotaci ve výši 316 tisíc korun. Chystá programy Příroda v koloběhu roku a Oslava koloběhu roku, stejně jako akci pro veřejnost nazvanou Síť pro rodinu. K Podralskému nadačnímu fondu ZOD Brniště poputuje 328 tisíc korun. I zde budou pracovat na vzdělávacích programech zaměřených na zemědělství a poznávání přírody; kromě toho spolupracují s dětskými domovy, speciálními a praktickými školami v regionu.

Pět set padesát tisíc korun získá Společnost pro Jizerské hory, o. p. s. Její modelový celoroční ekovýchovný program nese název Vyšetřování jizerskohorské katastrofy, v plánu jsou také pobytové programy v ekocentrech na Jizerce a v Hraběticích a ekoden na téma Vlci v Jizerských horách.

Pestrou paletu programů připravuje zapsaný spolek Středisko ekologické výchovy Český ráj, jenž obdrží 1.055.000 korun. Kromě vzdělávacích sérií Rok v přírodě a Semínko mezi řádky tu plánují veřejnou akci na téma Pestrá krajina, ve které chceme žít a vzdělávací vycházky do Českého ráje.

TZ

Napsat komentář