Přeskočit na obsah

Magistrát přijal novou strategii boje proti nevýhodné závislosti na IT dodavatelích

IT vendor lock-in

Magistrát hlavního města Prahy se bude nově řídit pravidly a principy Anti Vendor Lock-In strategie (AVLIS), kterou v pondělí schválili pražští radní. Tzv. anti vendor lock-in IT systémů je způsob obrany proti závislosti na dodavatelích, která může být pro město nevýhodná.

Schválený materiál AVLIS pojmenovává jednotlivá rizika plynoucí z tzv. uzamčení zákazníka (vendor lock-in) a stanovuje zásady pro jejich předcházení. Hlavní město tak bude předcházet uzamčení sebe jako zákazníka v dodavatelské pasti. Obecně tento problém není jen otázkou IT, ale vztahuje se i na další oblasti. Schválený dokument se nicméně zabývá především oblastí IT aplikačního software.

Nová strategie stanovuje následujících 10 zásad, kterými by se měl řídit vztah magistrátních IT odborů s dodavateli: dobře nastavená architektura úřadu, definované stavební komponenty magistrátu, otevřený software pro vývoj na zakázku, kompetenční centra, koordinace nákupu balíkového software, open API a integrace, dekompozice systému, open source, insourcing a veřejná soutěž na základě komponent. Tyto zásady jsou doporučenou součástí pro záměry předkládané Radě hl. m. Prahy ve všech bodech. Zásady, které nebude možné v rámci záměru naplnit, budou odůvodněné.

Vendor lock-in (neboli uzamčení zákazníka) je stav, kdy dodavatelé softwaru ovládají své zákazníky pomocí umělých bariér. V praxi to vypadá tak, že dodavatel provozuje systém a především „vlastní“ data. To mu dává moc nad dalším rozvojem systému a při jakékoliv třeba legislativní úpravě šroubuje ceny a vnucuje zákazníkovi svoji strategii. Navíc může dodavatel využívat know-how i prostředky zákazníka a takto vytvořenou aplikaci potom opakovaně prodávat dalším zájemcům (v případě města např. městským částem).

Obecně lze říct, že zákazník v případě vendor lock-inu nemůže přejít k jinému dodavateli a stává se tedy na službách a produktech toho současného zcela závislým. Zákazníkovi to znemožňuje využívat výhody volné soutěže bez omezení licenčními právy či specifickým know-how.

TZ

@RadekVyskovsky

Napsat komentář