Přeskočit na obsah

Ministerstvo pro místní rozvoj spustilo systém pro sběr projektových záměrů

Informační systém projektových záměrů (ISPZ)

Ministerstvo pro místní rozvoj spouští Informační systém projektových záměrů (ISPZ), který bude centrálním místem pro průběžný sběr, správu a ukládání projektových záměrů z celé České republiky a stane se tak jednou velkou základnou pro projekty Národního investičního plánu, ale i projekty menšího rázu. Prostřednictvím těchto dat dojde také k efektivnějšímu zacílení dotačních titulů.

Informační systém je primárně určen pro sběr projektových záměrů obcí, krajů a jimi zřizovaných organizací či orgánů státní správy aj. Vkládat své projektové záměry může kdokoliv, mj. i jakýkoliv ekonomický subjekt či fyzický osoba. Systém poskytne ve zjednodušené podobě informace také široké veřejnosti formou open dat. Takže se i běžný občan z databáze dozví, že se v jeho městě plánuje nový depozitář, cyklistický velodrom, požární stanice nebo rozšíření stávajících sociálních služeb.

Uživatelsky je webový informační systém jednoduchý a přehledný, město, kraj či organizační složka státu uvidí také seznam “vlastních” projektových, záměrů. Stát bude pomocí informačního systému projektových záměrů monitorovat absorpční kapacitu a připravenost projektů zanesených v databázi. Tento rozsáhlý zdroj informací poslouží pro efektivní nastavení regionální politiky nebo pomůže odhalit oblasti, které v současné době dotační podporu nemají, ale jsou v území velmi žádané a potřebné. Klíčové projekty budou využívány i pro účely sestavování Národního investičního plánu, Akčního plánu Strategie regionálního rozvoje a dalších strategických dokumentů na národní i místní úrovni.

Správu krajských databází projektových záměrů budou vykonávat sekretariáty regionálních stálých konferencí a hl. město Praha. Jejich úlohou bude především komunikace s uživateli, aktualizace, revize a kontrola úplnosti či obsahu dat. Přístupem k datům z krajských databází získají informace o potřebách území, které mohou promítnout do tvorby strategických dokumentů rozvoje kraje, regionálních analýz a akčních plánu nebo nastavení krajských dotačních programů.

Informační systém nabídne do budoucna mnoho možností pro další využití. Zatím je jeho perspektiva především jako vstup do regionálních analýz, při určování rozvojového potenciálu území, modelování scénářů vývoje a k identifikaci investičních priorit státu. Systém by měl být v budoucnu propojen s jednotlivými dotačními tituly a včas upozornit na vyhlášenou výzvu, jež odpovídá danému projektovému záměru.

Více na webu www.projektovezamery.cz

TZ

@RadekVyskovsky

Napsat komentář