Přeskočit na obsah

MMR vyhlásilo veřejné zakázky na dodavatele informačních systémů digitalizace stavebního řízení

MMR IROP stavebnictví digitalizace

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo tři veřejné zakázky, které formou soutěžního dialogu určí dodavatele kritických složek digitalizace stavebního řízení. Během výběrového řízení tak bude možné lépe nastavovat parametry poptávky a společně s potenciálními dodavateli hledat nejvhodnější řešení. Dodavatele tak bude možné vybrat nejen na základě nabídkové ceny, ale také podle kvality nabízených služeb a rychlosti dodání.

Digitalizace stavebního řízení a územního plánování (DSŘÚP) je klíčovým projektem MMR. MMR nyní spustilo proces výběru dodavatelů nejdůležitějších komponent systému, a sice Portálu stavebníka a integrační platformy, Informačního systému evidence elektronických dokumentací a Informačního systému evidence stavebních postupů.

Digitalizace stavebního řízení má poměrně ambiciózní harmonogram, proto všichni usilovně pracujeme na tom, aby celý projekt digitalizace mohl v polovině roku 2023 začít naplno fungovat. Chceme vysoutěžit kvalitní dodavatele, kteří nám pomohou dotáhnout skutečnou technologickou revoluci ve stavebním řízení. Projekt DSŘÚP propojuje kromě informačních systémů i služby a relevantní data obsažená v těchto systémech integruje pro potřeby stavebního řízení a přinese svým uživatelům největší efekt ve formě zjednodušení a zrychlení celého řízení.

Vstupní branou bude Portál stavebníka

Zakázka na dodavatele Portálu stavebníka a integrační platformy obsahuje několik vzájemně propojených systémů. Nejvýraznější z nich je právě Portál stavebníka, který se stane pro širokou veřejnost vstupní branou do světa digitalizovaného stavebního řízení. Uživatelé zde najdou řadu funkcí, které jim pomohou při vytváření jednotlivých podání a získávání informací o probíhajícím stavebním řízení. Jeho součástí bude také speciální rozhraní pro jednoduché získávání stanovisek od správců technické infrastruktury. V rámci této zakázky bude též vybrán dodavatel informačního systému identifikačního čísla stavby, který zajistí, aby každý stavební objekt získal svůj jedinečný identifikátor. V neposlední řadě pak bude třeba vytvořit tzv. Integrační platformu, tedy jakousi „ústřednu”, přes kterou budou všechny zapojené systémy mezi sebou komunikovat.

Samozřejmostí bude elektronická projektová dokumentace

Druhá veřejná zakázka určí dodavatele Informačního systému evidence elektronických dokumentací. V rámci digitalizovaného řízení bude možné pracovat s elektronickou podobou projektové dokumentace. Tu bude možné ukládat v různých počítačových formátech a tento informační systém zajistí její bezpečné a dlouhodobé uložení a zpřístupnění všem oprávněným osobám, ať už jde o stavebníka, stavební úřad, účastníky řízení nebo orgány, které se ke stavebnímu záměru budou vyjadřovat. Díky tomu již nebude potřeba nosit na úřady vytištěné projekty, ale bude s nimi možné pracovat v elektronické podobě.

Evidence stavebních postupů na jednom místě

A konečně třetí aktuálně vyhlášená veřejná zakázka poptává dodavatele Informačního systému evidence stavebních postupů. V tomto systému budou bezpečně ukládány všechny ostatní dokumenty ke stavebnímu záměru, ať už jde o různá vyjádření, stanoviska nebo rozhodnutí. Informační systém bude rovněž evidovat řadu dalších údajů o řízení a stavebníci díky tomu získají informace o stavu řízení, přístup k rozhodnutím stavebního úřadu a v neposlední řadě prostor pro ukládání dokumentů ještě ve fázi přípravy stavebního záměru.

Náklady na digitalizaci pokryjí prostředky z evropských fondů

Celý projekt DSŘÚP umožní nejen elektronické podání žádosti na stavební úřad včetně projektové dokumentace, ale i digitalizaci veškerých povolovacích a vyjadřovacích procesů a také modernizaci stavebních úřadů. Náklady na digitalizaci pokryjí prostředky z evropských fondů, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu, a také finance z Národního plánu obnovy.

DSŘÚP spolu s novým stavebním zákonem výrazně zrychlí a zpřehlední stavební řízení a územní plánování po celé České republice.

Zdroj: MMR

@RadekVyskovsky

Napsat komentář