Přeskočit na obsah

Mzda učitelů vzrostla o 9 % a překročila 43 tisíc Kč

učitelé mzdy 2020

V roce 2020 pobírali učitelé v průměru 43 318 Kč měsíčně hrubého. Meziročně si polepšili o více než 3 600 Kč. V porovnání se mzdou všech zaměstnanců to představuje 112 %, ale v relaci se zaměstnanci s vysokoškolským vzděláním pouze 74 %.

V letech 2018 a 2019 dosahovalo tempo růstu mezd učitelů v mateřských, základních a středních školách dvouciferných hodnot, v loňském roce došlo ke snížení na 9,2 %. Za poslední tři roky narostly mzdy učitelů o 40 % z 31 tis. Kč v roce 2017 na více než 43 tis. Kč v roce 2020.

Výdělky v předškolním vzdělávání rostou v posledních letech výrazněji v platové sféře. Např. v minulém roce vzrostl plat učitelek působících ve veřejných mateřských školách o 9,1 %, zatímco ve školkách soukromých nebo církevních o 1,3 %. Výrazně se tak rozevírají nůžky mezi těmito dvěma kategoriemi pedagogů, kdy v roce 2020 tento rozdíl činil již 10,5 tis. Kč.

V regionálním školství nejvíce vydělávali učitelé na středních školách, jejichž průměrná hrubá měsíční mzda dosáhla v minulém roce 45,8 tis. Kč. Nejméně naopak braly jejich kolegyně v mateřských školách (36,5 tis. Kč).

Mzdy učitelů v regionálním školství rostly mezi lety 2013 až 2017 pomaleji než mzdy všech zaměstnanců v platové sféře. Mezi roky 2017 až 2019 byl naopak nárůst dynamičtější u mezd učitelů. Loni však opět meziročně vzrostla o něco rychleji platová sféra. Přesto učitelé pobírají v průměru o téměř 10 tisíc méně než vysokoškolsky vzdělaní zaměstnanci v platové sféře.

Výše průměrné mzdy učitelů se významně odvíjí od jejich věku, resp. od délky praxe v oboru. „Učitelé v regionálním školství mladší 35 let v roce 2020 pobírali v průměru 37,6 tis. Kč, jejich kolegové starší 55 let vydělávali o 9 tis. Kč více. Nejvyšší růst mezd mezi roky 2015 až 2020 nastal u učitelů na základních školách ve věku 55 a více let. Polepšili si o 18 tis. Kč,“ říká Jitka Wichová z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ. Naopak nejmenšího absolutního progresu se dočkaly učitelky v mateřských školách ve věkové skupině do 34 let, a sice o 11 tis. Kč.

Rozdíly mezi mzdami učitelů v jednotlivých krajích jsou relativně malé. Nejvyšší mzdu v roce 2020 dostávali učitelé na Vysočině, a to 44,5 tis. Kč měsíčně. Nejnižší mzdy měli učitelé v Královéhradeckém (42,6 tis. Kč) a v Olomouckém kraji (42,7 tis. Kč). Zatímco učitelé v Praze i přes druhou nejvyšší mzdu dosahovali pouze na 92 % průměrné hrubé mzdy pražských zaměstnanců, v Karlovarském kraji mzda učitelů představovala 130 % průměrné celokrajské mzdy v národním hospodářství.

Zdroj: ČSÚ

Napsat komentář