Přeskočit na obsah

Otevřená data

Otevřená data eGovernment

Cílem sekce Otevřená data je nabídnout možnost právnickým i fyzickým osobám získávat informace o státní správě z jediného zdroje a v důsledku tak zvýšit tlak na zefektivnění a zlevnění výkonu veřejné správy v ČR.

Sekce Otevřená data nabízí orgánům veřejné moci možnost zveřejňovat nejrůznější nestrukturované dokumenty v takové podobě, v jaké jim to ukládá platná legislativa. Rejstříky navíc umožňují zveřejňovat skutečná „data“, tedy strojově zpracovatelné informace.

Žádosti o zveřejnění dat jsou zasílány datovou zprávou, která obsahuje strukturovaná XML data odpovídající XSD definici příslušného rejstříku. Žádosti jsou zasílány do datové schránky Automat PVS (Ministerstvo vnitra), kde jsou následně automaticky zpracovány.. Návod, jak připravit údaje ke zveřejnění, je také součástí dokumentace.

Správce Portálu veřejné správy (Ministerstvo vnitra) garantuje, že poskytnuté údaje zveřejní v nezměněné podobě tak, jak je od žadatele obdržel. Správce nemůže garantovat správnost ani úplnost zveřejněných údajů, protože není v jeho moci zjistit ani kontrolovat, zda konkrétní subjekt skutečně poskytl ke zveřejnění úplné a autentické údaje.

Orgány veřejné moci, které mají zájem o zveřejnění odkazu na svůj existující rejstřík (databázi, číselníky, seznamy, …), mohou požádat Ministerstvo vnitra o založení nového externího rejstříku – tedy odkazu ze sekce Rejstříky na svůj web. Získají tím propojení PVS s vlastním zdrojem dat, který tak zpřístupní uživatelům Portálu veřejné správy.

Napsat komentář