Přeskočit na obsah

Plzeň představila inovativní projekty pro budoucnost města

Plzeň landscape

Vedení města Plzeň přivítalo zástupce resortů průmyslu a obchodu a místního rozvoje společně s odborníky z oblasti Smart Cities. Hlavním tématem setkání byl rozvoj inovačního potenciálu města, jeho příprava na budoucí výzvy a představení způsobu zapojení Plzně do projektu Podpora 5G sítí v oblasti Smart Cities financovaného v rámci Operačního programu Technická pomoc.

„Budoucnost a konkurenceschopnost naší země závisí do značné míry na technologiích a našich schopnostech je využívat. Nedílnou součástí pro jejich fungující implementaci je vysokorychlostní připojení,“ uvedl náměstek ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace Petr Očko. „Důležité pro nás ale také je, jaké nové služby přinesou tyto sítě občanům pro zvýšení kvality jejich života. A to je hlavní myšlenka projektu 5G měst,“ dodal Petr Očko. Sítě nové generace otevřou cestu rozvoji chytrých měst i domácností, virtuální realitě, zdravotnictví, průmyslu i dopravě budoucnosti.

Ve světě začalo hromadné spouštění 5G sítí v roce 2019, start v Česku bude oproti nim opožděný. Ministerstvo pro místní rozvoj společně s ministerstvem průmyslu a obchodu se rozhodla převést 5G z teorie do praxe prostřednictvím společného projektu Podpora 5G sítí v oblasti Smart Cities. Díky němu se stane pětice měst Plzeň, Bílina, Karlovy Vary, Jeseník a Ústí nad Labem prvními ‚chytrými městy‘ v Česku.
Každé z měst přichází do projektu s různým zaměřením v oblasti Smart Cities. V Bílině pomohou sítě nové generace zlepšit bezpečnost obyvatel tak, že posílí přenosové kapacity a funkčně pozvedne městský kamerový systém. V Jeseníku chtějí modernizovat Vlastivědné muzeum a využít nové technologie ve sportu. Karlovy Vary budou provozovat digitálního průvodce pro turisty. Regionální datovou platformu sdružující všechny oborové domény a informace týkající se projektu 5G aplikací či testování autonomních dopravních prostředků plánují v Ústí na Labem.

V Plzni budou odborníci pracující s drony testovat lety za hranicí viditelnosti (tzv. BVLOS), streaming pro krizové řízení a edge computing. Smyslem projektů v této oblasti je otestovat využitelnost dronů a 5G sítí pro složky integrovaného záchranného systému. „Plzeň je ukázkovým městem, které se snaží pomocí moderních technologií usnadnit životy obyvatel, rozvíjí podnikání a podporuje potenciál mladé generace,“ uvedla Marie Zezůlková, ředitelka odboru regionální politiky ministerstva pro místní rozvoj.

„Zapojení do projektu testování 5G sítí umožní mnohem širší využití technologií a vysokou akceleraci inovačního ekosystému regionu. Díky tomu se tak otevírají dveře vzniku nových start upů a příležitostem pro mladé talentované lidi z Plzeňska,“ řekl radní města Plzně pro oblast Smart Cities a podporu podnikání Vlastimil Gola.

Plzeň se stala jako druhé město v České republice součástí aplikace Záchranka, pomocí které mohou obyvatelé dostávat varovná hlášení o závažných událostech, jako jsou povodně, požáry velkého rozsahu, chemické havárie, znečistění pitné vody atp. Jako jedno z mála měst má i svého chatbota, který pomáhá občanům v komunikaci a vyřizování jejich záležitostí na webových stránkách města.

„Jsem hrdý, že v našem regionu žije mnoho nadaných odborníků, kteří přinášejí užitečná inovativní řešení. Díky práci kolegů Správy informačních technologií města Plzně, Regionálního inovačního centra elektrotechniky a Západočeské univerzity se daří Plzeň rozvíjet jako chytré město, které disponuje mnoha technologickými inovacemi usnadňujícími každodenní život našich obyvatel,“ uvedl Martin Baxa primátor města Plzně.

Napsat komentář