Přeskočit na obsah

Praha propojí Portál Pražana s Portálem občana

Portál občana

Hlavní město zahájilo práce na vytvoření Portálu Pražana v roce 2019. Portál má usnadnit komunikaci občanů a podnikatelů primárně s Magistrátem hl. m. Prahy a následně i s městskými částmi a městskými organizacemi. Podepsání memoranda je dalším krokem k digitalizaci úřadu a zlepšení online služeb pro Pražany. Vývoj pro město zajišťuje společnost Operátor ICT, a.s. Pilotní verze projektu bude spuštěna v průběhu září.

V pilotní fázi Portál Pražana nabídne občanům možnost Elektronických podání pražskému magistrátu. Půjde například o Oznámení o konání shromáždění, Žádost o záštitu primátora, Žádost o informace dle zákona 106/1999 nebo Žádost o potvrzení platnosti nájemní smlouvy v bytě hlavního města Prahy. Rovněž bude možné rezervovat si termín návštěvy úřadu online, konkrétně na odboru dopravně-správních činností. Portál také nabídne možnost propojit profil Portálu Pražana s profilem Lítačky, kde si bude moci občan například ověřit platnost kupónu. S rozvojem dalších funkcionalit se počítá v následujících letech.

V okamžiku zveřejnění pilotní verze dosáhnou náklady na její spuštění necelých 15 milionů korun. Právě možnost převzít funkcionality z Portálu občana představuje úsporu nákladů zhruba 10 až 15 milionů korun. V praxi to znamená nejen zabezpečení autentizace občana do Portálu Pražana prostřednictvím datových schránek nebo státní eIdentity (NIA), ale zejména možnost připojení na Registr obyvatel, Registr osob, portál na eGSB (státní integrační platforma, která propojuje veřejné agendové IS mezi sebou) a některé základní funkce portálu, např. dlaždice na hlavní straně Portálu občana nebo individualizovaný kalendář.

Cílem memoranda je zajištění dlouhodobé spolupráce při vytváření Portálu Pražana a při rozvoji služeb a obsahu Portálu občana. To usnadní provázání obou platforem a mimo jiné budou efektivněji využity veřejné prostředky související s bezplatným poskytnutím získaných znalostí a dokumentace Portálu občana pro potřeby Portálu Pražana.

Hlavní město se v memorandu zavázalo spolupracovat na činnostech, které zvýší vzájemnou využitelnost obou portálů. Dále také bude s ministerstvem sdílet technické, legislativní a procesní znalosti z realizace Portálu Pražana. Ministerstvo vnitra naopak kromě sdílení znalostí z projektu Portálu občana zprostředkuje metropoli součinnost při získávání technických znalostí externích společností, které pro ministerstvo zabezpečují provoz a rozvoj Portálu občana.

Memorandum bylo uzavřeno na dobu určitou, a to do 31. prosince 2022. Po dohodě může být prodlouženo písemným dodatkem.

Portál občana je bránou k elektronickým službám státu, ke které je možné se na webové stránce obcan.portal.gov.cz přihlásit mj. pomocí eObčanky či datové schránky. Dosud se ke svým elektronickým službám do portálu přihlásilo přes 230 tisíc uživatelů. Ti nejčastěji využívají možnost získat výpisy z bodového hodnocení řidiče a rejstříku trestů. Informační video o Portálu občana zde.

Napsat komentář