Přeskočit na obsah

Praha schválila závěrečnou zprávu k systému tísňové a zdravotní péče eHealth

eHealth – metropolitní systém tísňové a zdravotní péče

Pražští radní na svém jednání posvětili závěrečnou zprávu projektu „eHealth – metropolitní systém tísňové a zdravotní péče“. Tísňová péče je terénní sociální služba, prostřednictvím které je klientům poskytována nepřetržitá hlasová a elektronická komunikace. Kompletní zpráva s podrobnými informacemi o ukončení projektu je dostupná na webu smartprague.eu.

Tísňová péče je určena lidem, kteří jsou vystaveni trvalému riziku ohrožení zdraví nebo života. V případě kritické situace zabezpečuje odbornou podporu a pomoc.

Pilotním projektem, který trval včetně příprav od května 2017 do ledna 2020, byla pověřena městská společnost Operátor ICT, a.s. (OICT) v rámci naplňování konceptu Smart Cities. Celkem bylo při pilotním projektu použito 113 ks zařízení s SOS tlačítkem a službu využilo dohromady 180 klientů. Měsíčně bylo evidováno za dobu celého trvání projektu v průměru 5,4 alarmů na klienta. Průměrné měsíční náklady magistrátu na provoz jednoho náramku byly 2 950 Kč.

Dalším cílem bylo podle jeho slov propojení sociální a zdravotní oblasti. Přestože se jedná o sociální službu, může její využití podle situace jednotlivce navrhnout kromě sociálních pracovníků také lékař, ať už při propouštění z nemocnice nebo praktický lékař, u něhož je jednotlivec registrovaný. Magistrátní odbor sociálních věcí nyní dostal za úkol, aby otestovaný systém zahrnul do budoucích plánů včetně návaznosti na praktické lékaře.

OICT postupně aktivně oslovoval a informoval o tísňové péči a projektu eHealth ordinace praktických lékařů a zdravotnická zařízení. Díky tomu vznikla dlouhodobá spolupráce se sedmi všeobecnými praktickými lékaři v různých městských částech Prahy. S Ústřední vojenskou nemocnicí a s Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady bylo také uzavřeno memorandum o spolupráci na tomto projektu. Neformální spolupráce se uskutečnila s Gerontologickým centrem v Praze 8 a Českou alzheimerovskou společností, o.p.s., a dalšími ordinacemi praktických lékařů. Hlavním smyslem spolupráce se všemi institucemi bylo informování o tísňové péči, o projektu, a také oslovení osob, kterým je tato služba primárně určena.

OICT ve spolupráci s ČVUT UCEEB (Univerzitním centrem energeticky efektivních budov ČVUT v Praze) současně definovaly inovativní technické požadavky služby tísňové péče, aby byl zajištěn co nejvyšší standard služby.

Obrázek: smartprague.eu

Napsat komentář