Přeskočit na obsah

Rozvoj vysokorychlostních sítí také na venkově

český venkov internet

Rada Pardubického kraje se na svém posledním zasedání zabývala mimo jiné tématem podpory rozvoje zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací na území kraje. Navrženou formou podpory je výstavba chybějících tras a jejich propojování. To ve výsledku znamená motivaci pro poskytovatele internetu k pokrytí takzvaných bílých míst v území. Jde o pokládku takzvaných chrániček s kabely optických vláken. Ty by se měly instalovat do všech silničních projektů financovaných z evropských zdrojů, ale také z vlastních zdrojů kraje a jejích organizací.

„Stávající infrastruktura vysokorychlostního internetu všude na území kraje není optimální. Víme o místech, kde jsou problémy a v uplynulých měsících jsme zpracovali mapový generel s návrhem zdrojů pro financování nových tras i návrh “vzorového” technického řešení. Podobně by se však mělo přemýšlet především na úrovni státu, my se však rozhodli jen nečekat,“ uvedl Ladislav Valtr, radní pro regionální rozvoj.

Ideálním řešením pro rozvoj vysokorychlostního internetu na území Pardubického kraje jsou silnice – tedy jejich stavba a rekonstrukce a zabudování chrániček přímo do těchto staveb. Jedná se o komunikace druhé a třetí třídy, které má kraj ve své správě. „Dává to smysl – pokud se někde kopne do země jednou, není potřeba kopat podruhé,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Michal Kortyš.

Rada Pardubického kraje nyní uložila správci krajských silnic, tedy Správě a údržbě silnic Pardubického kraje, aby zakomponovala uložení chrániček do přípravy všech silničních projektů, včetně mostů, financovaných ze zdrojů SÚS Pardubického kraje.

Práce na tomto projektu pokračovaly v prvním čtvrtletí letošního roku sérií jednání s vedením obcí v ORP Moravská Třebová, s poskytovateli internetových služeb a se stavebními firmami během kterých byly upřesněny informace o dostupnosti internetu v obcích ORP, byly upřesněny informace o možnostech napojení na nadřazené sítě, bylo zjištěno, že obce v ORP Moravské Třebové mají značný zájem o zlepšení přístupu k internetu.

Byly také zjištěny malé možnosti obcí pro vybudování navazujících lokálních sítí k jednotlivým nemovitostem. Se zástupci obcí byla vytipována místa pro zřízení komunikačních místností na obecních úřadech, školách, veřejných knihovnách a kulturních domech.
Důležité také je, že byly identifikovány možnosti položení chrániček do staveb realizovaných obcemi a soukromými subjekty, jako jsou stavby chodníků, cyklostezek, veřejného osvětlení, kanalizací, vodovodů a rozvodů elektrické energie.

„Přípravou a realizací nových tras zároveň vytváříme podmínky k tomu, aby provozovatelé vysokorychlostního internetu chtěli poskytovat své služby právě i v méně hustě obydlených oblastech, kde by své služby neposkytovali z důvodu vysokých nákladů v porovnání s počtem budoucích připojených domácností či firem. Tím zmírníme trend vysídlování venkovských oblastí a napomůžeme rovnoměrnějšímu rozvoji všech území našeho kraje,“ dodal Ladislav Valtr s tím, že s investováním chrániček osazených optickými kabely by mohly pomoci dotace.

TZ

Napsat komentář