Přeskočit na obsah

Vláda schválila nová pravidla pro poskytování investičních pobídek

investiční pobídky vláda

Ministerstvo průmyslu a obchodu předložilo Vládě Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 221/2019 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách, ve znění nařízení vlády č. 514/2020 Sb., již v srpnu tohoto roku poté, co dokument prošel vnitřním připomínkovým řízením. Účinnost novelizovaného nařízení je od 1. ledna 2022, přičemž pro veškerá v té době neukončená řízení se použije původní právní úprava.

Vláda schválila nová pravidla pro poskytování investičních pobídek, čeká se již jen na zveřejnění ve Sbírce zákonů. Nová pravidla podle expertů poradenské skupiny Grant Thornton umožní rychlejší a přímou podporu podnikatelů a otevřou možnosti zejména pro menší technologické start-upy, od kterých mohou přijít až stovky žádostí. Dosud přitom o pobídky žádaly jen jednotky větších firem. Nová pravidla budou platit od začátku příštího roku.

„Oproti vyspělým ekonomikám u nás přetrvává problém nízké přidané hodnoty. Nová pravidla otevírají dveře projektům s vysokou přidanou hodnotou a umožní faktickou podporu zejména menších technologických start-upů, které doposud na pobídky vůbec nedosáhly,“ říká Martin Hahn, manažer poradenské skupiny Grant Thornton. „Očekáváme tak až stovky žádostí i od malých a středních podnikatelů, protože již bude postačovat minimální investice jen 10 až 80 milionů korun podle regionu a typu žadatele. Skutečný přínos novely tak nebude nutně na úrovni vysokých investic do strojů či budov, jako tomu bylo doposud, ale bude spíše podpořeno know-how a lidé s vyšší přidanou hodnotou.“

„Pokud firmy zvažují nové projekty zaměřené na odvětví se střední či vysokou technologickou náročností, stojí za úvahu uvažovat o využití investičních pobídek dle nových pravidel. Dojde totiž k rychlejší a přímé peněžní podpoře, protože nebude nutné čekat na kladný základ daně a možnou slevu na dani, což byla dosavadní praxe. Bude ale třeba dávat velký pozor na správnou prezentaci projektů v žádosti o získání příslibu investiční pobídky, protože o jejím udělení bude stále na základě subjektivního hodnocení rozhodovat Vláda,“ doplňuje Petr Němec, partner poradenské skupiny Grant Thornton.

Novela přináší následující tři zásadní změny v oblasti strategických investičních akcí:

– navýšení limitů podpory na 20 % způsobilých nákladů bez explicitně stanoveného hodnotového stropu pro kraje Moravskoslezský, Karlovarský a Ústecký; pro ostatní kraje zůstává limit 10 % způsobilých nákladů, avšak maximálně 1,5 mld. Kč pro investiční akci ve výrobě; pro investiční akce v technologickém či opravárenském centru zůstává limit 20 % způsobilých nákladů, avšak maximálně 0,5 mld. Kč,

– úprava výše investice na 2 mld. Kč (alespoň 1 mld. Kč do strojního zařízení) a počtu nových pracovních míst na 250 pro strategické investiční akce ve výrobě (dosud 0,5 mld. Kč a 500 nových pracovních míst),

– a zejména rozšíření okruhu strategických investičních akcí ve výrobě – nově bez ohledu na limity uvedené v předchozích bodech budou v rámci strategické investiční akce ve výrobě podpořeny investice zaměřené na vybraná odvětví zpracovatelského průmyslu s vysokou technologickou náročností, kterými jsou výroba farmaceutických výrobků a přípravků, výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení a výroba letadel a jejich motorů, kosmických lodí a souvisejících zařízení, a která bude realizována v rámci činnosti s vyšší přidanou hodnotou, kde je realizován výzkum a vývoj s využitím klíčové umožňující technologie (např. technologie pokročilých materiálů, nanotechnologie, pokročilá výrobní technologie, biotechnologie, fotonika, mikroelektronika, nanoelektronika, technologie umělé inteligence).

TZ

@RadekVyskovsky

Napsat komentář