Přeskočit na obsah

Začít učit s důrazem na informatiku plánují dvě pětiny škol

školy informatika

Zahájit výuku podle nových učebních plánů s důrazem na informatiku by mohlo od letošního školního roku kolem 1 700 škol, tedy přibližně dvě pětiny základních škol a gymnázií v Česku. Vyplývá to z informací, které poskytlo ministerstvo školství. V minulém školním roce se podle něj k novým vzdělávacím programům hlásilo kolem 880 škol. Dalších asi 1200 chtělo začít s modernizovanou výukou od září 2023. Údaje shromáždilo ministerstvo v průzkumu, který se konal v únoru a březnu a kterého se zúčastnilo 3843 škol.

V ČR bylo loni podle statistik ministerstva školství 4 238 základních škol a 363 gymnázií. Dotazník ohledně záměru škol zahájit výuku s důrazem na informatiku dostalo podle úřadu 4 526 škol, z nich ho vyplnilo kolem 85 procent. Počet zahrnuje jak veřejné školy, tak soukromé či církevní.

Zahájení výuky podle nových učebních plánů, které se mají zaměřit na rozvoj dovedností spojených s digitalizací, plánovalo od letošního září 1 725 škol, uvedlo ministerstvo. Jde zhruba o 38 procent škol, které se zapojily do průzkumu. Od loňského září deklarovalo podle úřadu modernizovanou výuku 879 škol, tedy kolem 19 procent. Od září 2023 nebo později chtělo s novými učebními plány začít 1 239 škol, což je asi 27 procent těch, které se průzkumu zúčastnily. Z 638 škol se podle průzkumu nepodařilo odpověď získat.

Modernizaci informatiky v takzvaných rámcových vzdělávacích programech (RVP), podle kterých školy vytváří své učební plány, schválilo ministerstvo pro základní školy na začátku roku 2021. Nově se má v informatice klást důraz hlavně na vyhodnocování informací, práci s algoritmy či programování spíš než na zpracování a způsob prezentace informací. Školy mohly začít podle úprav učit od minulého školního roku, povinné to pro ně bude od 1. září 2023 ve všech ročnících prvního stupně a nejpozději o rok později na celém druhém stupni. Na změny v základních školách navázal úřad aktualizací vzdělávacích programů pro gymnázia, která mohou s novým rozvrhem začít od letoška a povinně musí změny zavést ve všech ročnících od září 2025.

Ministerstvo školství nyní připravuje také takzvanou velkou revizi vzdělávacích programů, která by měla být pro základní školy dokončena v příštím roce. Úpravy učebních plánů pro základní i střední školy slíbila vláda ve svém programovém prohlášení. Důraz by se měl podle kabinetu do budoucna klást na občanské vzdělávání, etickou výchovu, finanční a mediální gramotnost a kritické myšlení. Základní školy by podle revidovaných učebních plánů mohly učit od září 2024, povinně od roku 2025.

Zdroj: allnews.cz

Foto: Shutterstock

Napsat komentář