Přeskočit na obsah

Zástupci Rady EU, Evropského parlamentu a Evropské komise se dohodli na nařízení o digitálních trzích

Evropský parlament budova

Představitelé Rady Evropské unie, Evropského parlamentu a Evropské komise se v rámci tzv. trialogu dohodli na předběžném textu nařízení o digitálních trzích (Digital Markets Act, dále jen „DMA“).

Cílem nařízení o digitálních trzích je zajistit, aby velké online platformy dodržovaly férová a nediskriminační pravidla, což by mělo být ku prospěchu spotřebitelů i uživatelů z řad podniků, tedy i inovátorů a startupů. Jde o novou ex ante regulaci digitálního odvětví, jejímž cílem je reagovat na specifika této oblasti, především na skutečnost, že velké online platformy, jež nařízení označuje jako strážce (gatekeepers), jsou zároveň těmi, kteří určují na těchto trzích pravidla hry.

Praktiky strážců v podobě zvýhodňování vlastních služeb, ztěžování přístupu konkurenčních firem k zákazníkům, stanovování neférových podmínek na tržištích aplikací (app store) či znemožňování stáhnout aplikaci z jiného zdroje než z tržiště mohou zpomalovat zavádění inovativních služeb a konkurenčních řešení.

Hlavním vymahatelem nařízení DMA bude Evropská komise ve spolupráci s orgány členských států. Za porušení stanovených pravidel hrozí strážcům pokuty až do výše 10 % z celosvětového obratu, případně až 20 % z obratu při opakovaném porušení. Komise bude moci rovněž uložit nejrůznější povinnosti a zákazy, včetně zákazu uskutečnit fúzi v dané oblasti. Komise rovněž může provádět tržní šetření, aby povinnosti strážců byly přizpůsobeny aktuálnímu vývoji digitálních trhů.

Po politické dohodě nyní nařízení projde formálním schválením v Radě i v Evropském parlamentu. Účinnosti nabude šest měsíců po schválení.

TZ

Napsat komentář