2 velké pokuty pro společnost Meta (Facebook)

GDPR EU Meta Facebook pokuta

DPC (irský dozorový úřad) nyní učinilo konečné rozhodnutí, ve kterém udělila společnosti Meta Ireland pokutu 210 milionů EUR (za porušení GDPR týkající se její služby Facebook) a 180 milionů EUR (za porušení ve vztahu k její službě Instagram).

Stížnosti byly podány dne 25. května 2018, kdy vstoupilo v platnost GDPR.

Pokud si stávající (i noví) uživatelé přáli mít i nadále přístup ke službám Facebooku a Instagramu po zavedení GDPR, byli požádáni, aby klikli na „Souhlasím“ a vyjádřili tak svůj souhlas s aktualizovanými smluvními podmínkami. (Služby by nebyly dostupné, pokud by to uživatelé odmítli).

Odvolání společnosti Meta (Facebook) bude problematické, protože irský úřad problematické body konzultoval s Komisí pro ochranu osobních údajů (EU). Pokuty také neřeší nová vyšetřování dozorových úřadů, podnikání v Evropě se tedy společnosti Meta ještě prodraží.

Komise pro ochranu údajů oznamuje uzavření dvou šetření společnosti Meta Ireland | 4. 1. 2023 | Komise pro ochranu údajů (dataprotection.ie)

Petr Gondek