Přeskočit na obsah

80 % podnikatelů je připraveno na digitální komunikaci se státní správou

notebook government

Většina firem a živnostníků (80 %) se domnívá, že je připravena na digitální komunikaci se státní správou, naopak o připravenosti státní správy na tento způsob komunikace je přesvědčeno jen 28 % z nich. Pod pojmem digitální firma si pak představí výpočetní techniku a IT obecně (29 %), na druhém místě pak digitalizaci dokumentů (28 %). Celá pětina neodpověděla, což zřejmě souvisí s tím, jak široce je vnímán pojem digitalizace a co přesně to pro firmu znamená. Jako nejčastější moderní technologii, kterou využívají, uvedli podnikatelé internet věcí (41 %) – spíše to ale poukazuje na neznalost pojmu než na jejich progresivní přístup k inovacím. Průzkum si od agentury Ipsos nechala zpracovat Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a proběhl na vzorku sta podnikatelských subjektů.

„Překvapivý výsledek, že 41 % firem využívá internet věcí, je pravděpodobně způsoben širokou interpretací pojmu. Prakticky vycházíme z toho, že online marketing a jeho možné formy od hledání partnerů a produktů jsou nejvíce využívané. Navíc, čtvrtina respondentů nevyužívá ani jednu z uvedených možností. Pojem digitální firma pro většinu z nich není konkrétní, přesto ho dokáží svými slovy popsat,” uvádí Karel Dobeš, předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.

Z průzkumu vyplynulo, že 75 % subjektů využívá alespoň nějakou moderní technologii – vedle zmiňovaného internetu věcí (41 %) využívají firmy online marketing (34 %), cloudové služby (33 %), chytré finance (26 %), firmy uvedly také 3D tisk (7 %) a virtuální realitu (5 %). Do cloudu přitom investovalo alespoň nějakou částku 70 % podnikatelů, téměř stejný počet investoval rovněž do digitálních dovedností.

Hlavní přínos digitalizace pak vidí firmy a živnostníci ve zvýšení produktivity práce (27 %), snížení administrativy (25 %), celkové zvýšení konkurenceschopnosti (14 %), snížení zátěže zaměstnanců (11 %) a snížení provozních nákladů (10 %). Dokumentaci obchodního modelu a procesů ve firmě považují firmy zřejmě nezanedbávají – čistě v papírové podobě ji udržuje 14 % z nich, stejné procento firem ji má čistě digitální. S kombinaci digitální a papírové podoby pracuje 71 % firem. Pouze jedna firma dokumentaci obchodního modelu nevede vůbec. Většina z nich si zjevně uvědomuje, že papírová podoba nestačí a že je třeba chránit svoje know how – a zároveň ho mít vždy online k dispozici. Nakonec, průzkum uzavírá smutné zjištění, že v 81 % firem nepracuje v IT jediná žena. Česká republika je podle zjištění OECD na předposledním místě, za ní je už pouze Maďarsko.

1 komentář na “80 % podnikatelů je připraveno na digitální komunikaci se státní správou”

  1. Pingback: 80 % podnikatelů je připraveno na digitální komunikaci se státní správou | #OPENSOURCE

Napsat komentář