Proč by vlády měly upřednostňovat Open Source?

#opensource

Od svého zrození před více než dvaceti lety pokračuje open source ve firemní oblasti rychlým tempem, až donedávna však nevstoupil do vládní sféry. Ve Francii, Spojeném království, USA i v EU již vlády doporučily používat software s otevřeným zdrojovým kódem. Kromě toho se tento fenomén stal skutečně globálním – už zpráva z roku 2010 identifikuje více než 300 vládních iniciativ v oblasti open source politiky. Co žene tolik vlád, aby upřednostňovaly přijetí open source softwaru v rámci svých správ? Výhody open source jsou zvláště dobře sladěny s cíli, které sleduje…

číst dále...

Počet odposlechů a žádostí o součinnost vzrostl o více než 20 %

big brother

Nárůst žádostí vůči mobilním a internetovým operátorům o součinnost v oblasti tzv. “Data retention” ze strany policie a dalších státních orgánů je na vzestupu. Společnost vshosting~ zaznamenala meziročně o více než 20 % vyšší míru požadavků, Český telekomunikační úřad eviduje zvýšení množství předávaných informací dokonce o čtvrtinu. Slovo “odposlech” už při samotném vyslovení ve většině lidí navodí spíše negativní dojmy. I přes fakt, že se jedná o zásah do soukromí, existují dle české legislativy případy, kdy mají příslušné orgány právo jej aplikovat, či žádat o vydávání záznamů po mobilních a…

číst dále...

Novinky pro občany na ISSS

ISSS 2019

Konference ISSS má svou dlouholetou tradici, letos proběhl v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové už dvaadvacátý ročník této akce. Kromě hodnotných přednášek zaměřených na elektronizaci našeho státu zde byly k vidění i zajímavá řešení jednotlivých partnerů konference. Tak třeba Česká pošta prezentovala mobilní Czech POINT, vhodný zejména pro instituce státní správy a komerční subjekty, které je mohou využívat jak pro své zaměstnance, tak i pro externí klienty. Nabídka zahrnuje základní rozsah agendy přepážek se službou Czech POINT. Představení mobilního Czech POINTu proběhlo na stánku Ministerstva vnitra a zúčastnil se…

číst dále...

ISSS 2019

ISSS 2019

Ve dnech 1. a 2. dubna 2019 proběhne v královéhradeckém kongresovém centru Aldis již 22. ročník konference ISSS, tradičně doprovázený setkáním zástupců veřejné správy zemí visegrádské čtyřky, konferencí V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society). Konference ISSS/V4DIS je již řadu let renomovanou komunikační a prezentační akcí pro všechny subjekty státní správy a samospráv, odborníky i dodavatele technologií a služeb, kteří se podílejí na reformě veřejné správy, rozvoji e-governmentu a digitalizaci společnosti. V posledních letech se zde pravidelně registruje přes 2300 účastníků a vzhledem k tomu, že jde o politicky nezávislou…

číst dále...

Hodnota investic klesla meziročně skoro o desetinu

Meziroční změny oznámení o zakázce v letech 2018 až 2019

V prvním měsíci roku 2019 bylo vypsáno 625 veřejných investic v celkové hodnotě 21 miliard korun, což v meziročním srovnání představuje mírný čtyřprocentní, respektive devítiprocentní pokles. V oblasti ukončování výběrových řízení začátek roku zaznamenal zvýšenou aktivitu investorů a konkrétním dodavatelům bylo zadáno o polovinu více zakázek než v loňském roce. V lednu roku 2019 vyhlásili veřejní investoři celkem 625 výběrových řízení v souhrnné hodnotě 21 miliard korun. Oproti srovnatelnému období loňského roku se jedná o pokles počtu vypsaných soutěží o 4,3 procenta a zároveň o téměř desetinový (8,9 procenta) pokles…

číst dále...

Ke komunikaci se státem i uzavírání smluv bude stačit pouhé přihlášení k internetovému bankovnictví

BankID

Služby takzvaného eGovernmentu zatím v Česku stále přešlapují na místě. Jedním z důvodů je technologická bariéra – používání datových schránek, občanských průkazů s čipem či podpisových certifikátů je pro mnoho lidí stále příliš složité a obtížné. Přitom je k dispozici technologie, která tento problém elegantně řeší. Přihlásit se do internetového bankovnictví zvládne téměř každý. A právě tento způsob jednoznačné identifikace lze přenést i do jiných oblastí. Třeba i do sféry digitální komunikace občanů se státem. Společnost DXC Technology se bude následující čtyři roky starat o pohodlí čtyř milionů Norů, kteří…

číst dále...

Konference E-GOVERNMENT jako součást chytrých měst

Konference E-GOVERNMENT jako součást chytrých měst

Zveme Vás na odbornou konferenci E-GOVERNMENT jako součást chytrých měst, kterou pořádá dne 11. 3. 2019 od 10:00 do 15:00 v budově Vědeckotechnického parku Plzeň, a. s. (Teslova 3, 301 00 Plzeň) poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a předsedkyně komise Rady města Plzně pro eGovernment Mgr. Barbora Kořanová spolu s radním města Plzně pro oblast Smart Cities a podporu podnikání Ing. Vlastimilem Golou. Na konferenci vystoupí: JUDr. Jaroslav Strouhal – Náměstek ministra vnitra pro řízení sekce informačních a komunikačních technologií Bc. Václav Nebeský – Náměstek člena vlády, Ministerstvo pro místní rozvoj…

číst dále...

Objem vypsaných veřejných zakázek dosáhl 453 miliard korun

Meziroční změny oznámení o zadání zakázky v letech 2017 až 2018

V roce 2018 vyhlásili veřejní investoři celkem 8472 výběrových řízení v hodnotě 453 miliard korun. To představuje oproti srovnatelnému období desetinový nárůst počtu veřejných soutěží a zároveň třetinový nárůst jejich hodnoty. Oblast ukončování výběrových řízení také v meziročním srovnání vykazovala u obou sledovaných kritérií výrazně kladnou bilanci, přičemž objem zadaných zakázek zaznamenal růst 43,5 procenta. Zakázky přitom byly v průměru soutěženy jen o zhruba 1 procento méně, než jaká byla jejich hodnota při oznámení. Vyplývá to z nejnovější analýzy zpracované analytickou společností CEEC Research na základě dat uveřejněných ve Věstníku…

číst dále...

Hackathon odkryl nedostatky u projektu eObčanka

eObčanka

Paralelní Polis zorganizovala Hackathon s názvem eObčanka, jehož cílem bylo ověřit bezpečnost státního projektu elektronických průkazů a otevřít jej pro veřejnost. eObčanka je občanský průkaz s kontaktním elektronickým čipem, který umožňuje online prokazování totožnosti a uložení kvalifikovaných a autentizačních certifikátů. Hackathon mimo jiné upozornil na nedostatky v otevřenosti systému, bezpečnosti a škálovatelnosti. Vítězným projektem je aplikace pro bezpečné sestavování petic, druhé místo obsadilo hardwarové řešení umožňující bezpečně přečíst, identifikovat a do návštěvních knih zapsat předem definované informace z elektronického občanského průkazu. Hackathon, který Paralelní Polis uspořádala za podpory společností GENERAL…

číst dále...