Praha ušetřila přes 100 milionů korun na IT zakázkách

Praha IT zakázky

Hlavní město provedlo audit IT zakázek, bylo nalezeno 11 problematických projektů, 5 jich bylo zrušeno. Audit tak městu v současné chvíli ušetřil 103 milionů korun. Důvodem, proč se město rozhodlo zrušit například softwarové zakázky na Informační systém krizového managementu i na Podporu vybraných modulů informačního systému za více než 57 milionů korun, bylo, že funkce navrhovaných systémů již byly zajištěny rozvojem již existujícího softwaru. Město ušetřilo také na Centrálním systému elektronického ověřování dokumentů dle nařízení eIDAS týkajícího se elektronických podpisů. Ukázalo se, že zakázka plně nevyhovovala z hlediska řešení, a…

číst dále...

Praha chce předejít neuváženým investicím

information technology ICTNN

Rada hl. m. Prahy schválila novou strategii pro IT až do roku 2025. Hlavním cílem je určit způsob a formu zabezpečení IT služeb a prostředků ICT podporujících práci Magistrátu hl. m. Prahy a sjednotit poskytované služby na celoměstské úrovni. Dokument určuje hlavní cíle rozvoje a provozu informačních systémů. Nová koncepce je kvalifikovaným nástrojem řízení a kontroly. „V IT je potřeba být stále připraven na změny a umět se rychle přizpůsobit měnícím se trendům. Proto chceme k řízení rozvoje IT na magistrátu přistupovat systematicky a vyhnout se tak například neuváženým investicím,“…

číst dále...

Do hospodaření města bude moci nahlížet každý

Praha silueta

Hlavní město Praha na adrese https://cityvizor.praha.eu/ spouští aplikaci CityVizor. Každý, kdo má zájem, v aplikaci najde na jednom místě a v přehledné podobě informace o tom, za co Praha utrácí, jakým dodavatelům proplácí faktury nebo jaké jsou příjmy města. Aplikace je navíc provázána s registrem smluv a úředními deskami, a koncentruje tak i další informace o hospodaření města. CityVizor dosud používalo devět obcí, jako první pražská městská část spustila aplikaci Praha 7. Systém nyní používá i Praha 1, 3, 5 a 12, přičemž pražský magistrát postupně podpoří zapojení všech ostatních…

číst dále...

Radní hl. m. Prahy se zúčastní zahájení kvalifikačního turnaje na Mistrovství Evropy Powerchair Hockey 2020

Mistrovství Evropy Powerchair Hockey 2020

V Brožíkově sále Staroměstské radnice se bude konat zahájení kvalifikačního turnaje na Mistrovství Evropy Powerchair Hockey 2020. Radní hl. m. Prahy Vít Šimral se zúčastní oficiálního zahájení Kvalifikačního turnaje na Mistrovství Evropy Powerchair Hockey 2020. zahájení se koná ve čtvrtek 10. října 2019 v 17:30 hodin. Turnaj v Praze pořádá Český svaz tělesně postižených sportovců a Česká federace Powerchair Hockey ve dnech 11. – 12. 10. 2019. O postup bojují reprezentační týmy Slovinska, Španělska a České republiky.

číst dále...

eNeschopenky budou od 1. ledna 2020

eNeschopenka ČSSZ

ČSSZ zahají od 1. ledna 2020 ostrý provoz kompletního, plně funkčního a povinného systému eNeschopenky. Elektronické zpracování přinese zjednodušení v předávání informací mezi nemocnými (pojištěnci v dočasné pracovní neschopnosti), ČSSZ, lékaři a zaměstnavateli. Zásadně se tak zjednoduší tok informací, protože eNeschopenka propojí povinně elektronicky hned tři dotčené subjekty, lékaře, zaměstnavatele a ČSSZ. Postupy spojené s vystavením rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti se zcela zásadním způsobem změní. Změní se i způsob, jak se zaměstnavatel dozví o dočasné pracovní neschopnosti svého zaměstnance. Pojištěnec už nebude muset předávat doklady zaměstnavateli, náhrada mzdy i…

číst dále...

Konica Minolta se přihlásila k naplňování národní strategie umělé inteligence

umělá inteligence

Konica Minolta podpoří záměr vlády vytvořit v České republice evropský superhub pro umělou inteligenci (AI). Její odborníci se zapojí do naplňování aktivit popsaných v Národní strategii umělé inteligence. Podílet se budou na tvorbě legislativy na národní a Evropské úrovni, jakož i na osvětových a vzdělávacích aktivitách. Silné tržní postavení a inovační produkty Konica Minolta by měly přispět k rychlejšímu zavádění AI technologií do praxe a pomoci splnit vládní cíl být v roce 2022 modelovou zemí pro celou Evropu v automatizaci. „Historicky první R&D centrum Konica Minolta v Evropě vzniklo před…

číst dále...

Operátor ICT se stal koordinátorem otevřených dat pro Prahu

egovernment open data

Magistrát hl. m. Prahy podepsal smlouvu s Operátorem ICT na zajištění funkce koordinátora otevřených dat. Koordinátor zajistí lepší dostupnost dat z magistrátu i městských společností a usnadní jejich sdílení jak s veřejným, tak soukromým sektorem. „Chceme, aby Praha byla lídrem v oblasti otevřených dat, a pozice koordinátora je proto naprosto klíčová. Koordinátor má za úkol připravit publikační plán a spolupracovat s jednotlivými magistrátními odbory na zveřejňování konkrétních datových sad. Operátor ICT má s prací s daty bohaté zkušenosti, a tak se těším na první výsledky této spolupráce, které budou, doufám,…

číst dále...

Obcím hrozí, že přijdou o mapy i přístup do katastru

TopGis mapa

Až devíti stovkám obcí, které využívají aplikaci Cleerio, hrozí, že na konci letošního listopadu přijdou o mapové služby i jednoduchý přístup do katastru nemovitostí. Společnost TopGis, jež loni licenci Cleerio koupila, totiž u původního poskytovatele zajistila dočasný provoz aplikace právě do 30. 11. 2019. Obce tak mají jen dva měsíce na to, aby přešly na chytré mapy Gisonline.cz. Samotný převod mapového portálu společnost zvládne takřka okamžitě. TopGis dodává prostřednictvím chytrých map Gisonline.cz webovou aplikaci, která umožňuje správu, evidenci a aktualizaci majetku nad katastrální mapou, ortofotomapou, technickými mapami či územním plánem.…

číst dále...

Hackathon opět propojil otevřená data do zajímavých aplikací

#hackujstat

Rekordní počet institucí se letos zapojilo do třetího ročníku Hackathonu veřejné správy pořádané Nejvyšším kontrolním úřadem a Českým telekomunikačním úřadem. Svá otevřená data vývojářům poskytlo 20 veřejných institucí. Letos poprvé se do soutěže zapojili i zástupci samosprávy, a to města Praha, Brno a také Český rozhlas. Stejně jako v předešlých letech měli týmy i letos 24 hodin na to, aby vyvinuli aplikaci, která propojí datové sady do smysluplných kombinací. Z přihlášených 17 aplikací odborná porota vybrala tři nejlepší. Vítězný tým zasadil do souvislostí osm datových sad a vytvořil chatbota, který…

číst dále...

O kybernetické bezpečnosti ve veřejné správě s Radkem Benešem

Radek Beneš egovernment

Radek Beneš je nezávislý IT (ICT) specialista na volné noze, konzultant, softwarový inženýr, soudní znalec v oborech Kriminalistika (bezpečnost a ochrana dat, počítačová kriminalita), Kybernetika (technické a programové vybavení, bezpečnost informačních systémů a ochrana dat). O tom, jak nahlíží bezpečnost dat veřejné správy se dozvíte z rozhovoru s Kateřinou Krajňák, organizátorkou odborných konferencí z B.I.D. services. S jakými případy kyberútoků ve veřejné správě se ve své praxi nejčastěji potýkáte? V čem spatřujete největší rizika? Bohužel ze své praxe jsem spíše konfrontován s velmi laxním přístupem veřejné správy k zabezpečení spravovaných…

číst dále...