ČEPS zprovoznila a začala používat nástroj CMM

ČEPS energetika soustava

Společnost ČEPS uvedla 24. 10. 2023 do trvalého provozu nástroj Capacity Management Module, který bude spravovat přeshraniční kapacitu pro výměnu regulační energie provozovatelů přenosových soustav v Evropě. Úspěšně se tak završilo téměř pětileté období příprav na tento důležitý milník na cestě k jednotnému evropskému trhu s elektřinou.

Všechny potřebné testy nástroje Capacity Management Module (CMM) dokončila ČEPS v polovině září 2023, počátkem října pak CMM technicky zprovoznila. V úterý 24. 10. 2023 byl nástroj uveden do kontinuálního provozu a poprvé posloužil cílovým uživatelům, tj. evropským platformám pro výměnu regulační energie TERRE, MARI, PICASSO a IGCC a prvním dvěma připojeným uživatelům z řad evropských provozovatelů přenosových soustav (PPS).

„Úspěšné zahájení provozu CMM umožňuje nejen dostát svým závazkům vůči evropským partnerům, ale odpovědností za CMM se dále posiluje význam a role ČEPS v budování jednotného evropského trhu s elektřinou,“ říká Pavel Šolc, člen představenstva ČEPS pověřený řízením úseku Energetický obchod a dispečink.

CMM je centrální nástroj pro správu přeshraničních kapacit pro výměnu regulační energie pro všechny provozovatele a centrální platformy. ČEPS byla v roce 2021 pověřena implementací a provozem tohoto nástroje, a to do roku 2027 s možností obnovení mandátu. K zahájení implementace došlo v prosinci roku 2021 a navázalo na uzavření smlouvy o implementaci a provozu CMM, kterou ČEPS podepsala s 28 evropskými PPS sdruženými v evropské asociaci provozovatelů elektroenergetických přenosových soustav (ENTSO-E).

V následujících měsících se ČEPS zaměří nejen na bezproblémový provoz a nasazení dalších funkcionalit, ale také na postupné připojování zbylých evropských PPS.

TZ

#EVENT #KONFERENCE

20Čvn2024

Obec řádným hospodářem 2024

Od 9:00 Do 17:00

Kongresové centrum Praha, sál "Klub H"

Zobrazit více...