Česká republika není připravena na digitalizaci zdravotnictví

zdravotnictví digitalizace

V Praze byla u příležitosti odborné konference – Zdravotnictví 2023 zveřejněna očekávaná studie na téma: Je ČR připravena na digitalizaci českého zdravotnictví. Studii zpracovala společnost KPMG Česká republika, s.r.o. pro Alianci pro telemedicínu a digitalizaci zdravotnictví a sociálních služeb, z. s. (ATDZ) v období mezi únorem a zářím 2022.

Cílem studie bylo:

  • Zmapovat současný stav digitalizace zdravotnictví v ČR
  • Zpracování zahraničních případových studií
  • Identifikovat hlavní bariéry rozvoje eHealth
  • Identifikovat příležitosti a hrozby pro další rozvoj digitalizace

Česká republika dle Digitial Economy and Society Indexu (DESI) zaostává v celkovém stavu digitalizace, a to jak z pohledu skóre roku 2021, tak z pohledu celkového růstu hodnoty indexu v čase. Z výsledků studie vyplývá, že Česká republika se potýká s nedostatečnou legislativní úpravou, nekoncepčním řízením ze strany státu. Dílčí projekty digitalizace vznikají spíše izolovaně v rámci soukromých iniciativ, případně ve spolupráci s městy či kraji. Národní strategie elektronizace nemá jasně nastavenou implementační strukturu a zůstává nenaplněná. „České republika je v oblasti digitalizace našeho zdravotnictví v porovnání s ostatními a zejména západoevropskými zeměmi stále dost pozadu. Příkladem by nám mělo být zejména Dánsko, které je evropským digitálním premiantem,“ uvádí Jiří Horecký, předseda Správní rady Aliance pro telemedicínu a digitalizaci zdravotnictví a sociálních služeb.

Digitalizace přináší nesporné benefity všem aktérům zdravotnického systému (úspory, zlepšení a zefektivnění péče, vyšší prevence, vyšší dostupnost informací, dohled nad vlastními daty apod.). Orgány státní správy by měly benefity digitalizace systematicky a srozumitelně řídit a prezentovat spolu s informacemi o konkrétních cílech a milnících postupu, které stanoví ve spolupráci s relevantními stakeholdery. Nedostatečné koncepční řízení v této oblasti může obzvlášť v této době vést k nevyčerpání nebo k neefektivnímu čerpání Národního plánu obnovy či nedostatečnou připravenost České republiky na implementaci požadavků, které vyplynou z nařízení o Evropském prostoru zdravotních dat (EHDS).

„Jsem velmi rád, že studie KPMG inicializovaná ATDZ ukázala na změnu vnímání digitální medicíny a především tu skutečnost, že máme již velký počet týmů – od malých startupů až po univerzitní celky, které realizují telemedicínu v běžné klinické praxi ve prospěch našich pacientů. Je pro mě osobně výrazným impulzem pro stát, zdravotnictví a legislativu posunout se v této oblasti co nejrychleji správným směrem,“ uvedl prof. Miloš Táborský, M.D., Ph.D., FESC, FACC, MBA.

„Digitální zdraví a péče se týká nástrojů a služeb, které využívají informační a komunikační technologie ke zlepšení prevence, diagnostiky, léčby, monitorování a řízení problémů souvisejících se zdravím a ke sledování a řízení návyků životního stylu, které ovlivňují zdraví. Digitální zdraví a péče je inovativní a může zlepšit přístup k péči a její kvalitu a také zvýšit celkovou efektivitu zdravotnictví.“ (Definice EU)

Zdroj: allnews.cz

#EVENT #KONFERENCE

20Čvn2024

Obec řádným hospodářem 2024

Od 9:00 Do 17:00

Kongresové centrum Praha, sál "Klub H"

Zobrazit více...