Přeskočit na obsah

ČMZRB ve spolupráci s Prahou vyhlásila program COVID PRAHA

Praha Prague Praga

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) ve spolupráci s hl. m. Prahou vyhlásila výzvu podnikatelům v záchranném programu COVID PRAHA. Žádosti se budou přijímat od malých a středních podniků se sídlem nebo provozovnou na území hl. m. Prahy, kteří realizují projekt na území metropole, od zítřejšího rána. Podpora je zaměřena na financování pracovního kapitálu v podobě běžných provozních potřeb. Paralelně se startem výzvy pražský magistrát upravuje stávající web určený podnikatelům, a to za účelem jejich informování o podpůrných opatřeních Prahy proti COVID-19.

Praha pomocí různých programů nabídne například možnost odpuštění povinností, udílení výjimek a nemateriální podporu provozovatelům malých a středních podniků, jejichž chod či existence jsou ohroženy opatřeními proti šíření pandemie nového typu koronaviru. Podnikatelé mohou požádat o pomoc skrze kontaktní formulář.

Zájemce o čerpání finančních prostředků v programu COVID PRAHA zpracuje žádost o úvěr u běžné banky. Bankéři následně sdělí, že má zájem o podporu v rámci programu COVID PRAHA a dále postupuje dle instrukcí bankéře, tedy vyplní žádost o úvěr a dodá další potřebné doklady nutné k vyřízení úvěru. Následuje vyhodnocení žádosti o úvěr u běžné banky a vyplnění formuláře ČMZRB ve spolupráci s jeho bankéřem.

Z programu COVID PRAHA bude možné financovat náklady na mzdy a na energie, platby za nájemné, hradit dodavatelsko-odběratelské faktury, předfinancovávat pohledávky a pořizovat zásoby a další drobný majetek.

Vládní opatření zavedená proti šíření koronaviru způsobují podnikatelům nemalé ztráty. Pražský magistrát se proto rozhodl v rámci svých pravomocí nabídnout pomocnou ruku. Jedná se o takový způsob pomoci, který může magistrát udělat pomocí vlastních sil a který tedy může rychle uvést do chodu. Lze předpokládat, že podnikatelé budou žádat o odpuštění různých povinností a udílení výjimek, finanční pomoc a případně i odpuštění nájmu firmě sídlící v prostorách vlastněných městem v případě, že chod či existence takového podniku je kvůli současným vládním nařízením ohrožena. Magistrát je na tyto žádosti připraven a bude následně jejich oprávněnost ověřovat.

Hlavní město na webu http://podnikani.praha.eu bude také zjišťovat, co by podnikatelům v této nelehké situaci nejvíce pomohlo. Stačí tak, když podnikatel vyplní formulář na webu a sdělí tak pracovníkům magistrátu své potřeby. Po týdnu se budou všechny žádosti vyhodnocovat, a ty, které budou relevantní, bude vedení magistrátu následně schvalovat a nabízet i ostatním.

Napsat komentář