ČNB zmírňuje pravidla pro hypotéky, finanční sektor v ČR zůstává odolný

domy byty výstavba

Bankovní rada České národní banky (ČNB) zmírnila pravidla pro poskytování hypoték. Od ledna už banky nebudou muset uplatňovat limit maximální výše celkového dluhu žadatele vůči jeho ročnímu příjmu (DTI). V platnosti nadále zůstává maximální poměr výše hypotečního úvěru vůči hodnotě zastavené nemovitosti. Oznámila to členka bankovní rady Karina Kubelková. Finanční sektor v ČR zůstává podle zátěžových testů odolný i vůči zhoršenému ekonomickému vývoji. ČNB nechala sazbu na ochranu úvěrového trhu beze změny na dvou procentech.

Limit celkového dluhu žadatele vyjádřený v násobcích jeho čistého ročního příjmu dosud byl 8,5, pro žadatele do 36 let 9,5. ČNB o jeho zrušení rozhodla kvůli tomu, že vyšší úrokové sazby omezují rizika související s úrovní příjmů žadatelů. Řízení těchto rizik tak může centrální banka ponechat přímo na poskytovatelích hypoték.

Už od července přestala ČNB vyžadovat uplatňování limitu výše splátek dluhu k čistému měsíčnímu příjmu (DSTI). V platnosti tak zůstává pouze limit LTV, který bude i nadále 80 procent, u žadatelů do 36 let 90 procent.

„V prostředí významných makrofinančních nejistot přetrvává riziko výraznějšího poklesu cen nemovitostí, které si vyžaduje i nadále působení ukazatele LTV. Vyšší úrokové sazby a utlumená hypoteční aktivita výrazněji omezují rizika související s úrovní příjmů žadatelů a řízení těchto rizik ponecháváme plně na poskytovatelích,” řekla Kubelková.

Podle ČNB se také začalo snižovat nadhodnocení bytů, pro domácnosti s mediánovými příjmy ale stále zůstávají nadhodnocené o zhruba 60 procent. Domácnosti, které čerpají hypoteční úvěr na vlastní bydlení, tak podle centrální banky nadále mohou podstupovat zvýšené riziko nesplácení. Méně než deseti procentům domácností umožňují jejich příjmy bezpečné dluhové financování průměrného bytu při současné výši úrokových sazeb.

ČNB nechala sazbu na ochranu úvěrového trhu beze změny na dvou procentech

Bankovní rada ČNB dnes ponechala beze změny na dvou procentech sazbu proticyklické kapitálové rezervy na ochranu úvěrového trhu. Kubelková po jednání rady nevyloučila další snižování rezervy v budoucnu. Dvouprocentní sazbu uplatňuje ČNB od října.

Rezervu mají banky i další úvěrové instituce vytvářet jako ochranu proti rizikům, která plynou z nadměrného růstu úvěrů. V době růstu úvěrů by měly rezervu vytvářet, naopak při poklesu ekonomické aktivity doprovázené rostoucími úvěrovými ztrátami by měla být využita bankami pro krytí ztrát. Cílem je zabránit přenosu případných problémů finančních institucí do ekonomiky. Vytváření rezervy se může projevit zpomalením růstu úvěrů, zejména těch rizikovějších.

Sazba platí pro všechny banky, spořitelní a úvěrní družstva i obchodníky s cennými papíry. ČNB stanovuje sazbu této rezervy čtvrtletně, o jejím zvýšení rozhoduje zpravidla s ročním předstihem. O rozpuštění rezervy může centrální banka rozhodnout s okamžitou platností.

Finanční sektor v ČR zůstává odolný i vůči zhoršenému ekonomickému vývoji

Finanční sektor v ČR zůstává podle zátěžových testů odolný i vůči zhoršenému ekonomickému vývoji. Na dnešní tiskové konferenci o tom informovali představitelé ČNB při zveřejnění Zprávy o finanční stabilitě.

Bankovní sektor jako celek by podle ČNB plnil regulatorní kapitálové požadavky jak v základním scénáři vývoje ekonomiky, tak i v hypotetickém nepříznivém scénáři. Dopad nepříznivého scénáře do kapitálového vybavení bank by však byl citelný. Značný nárůst úvěrových selhání a silné oslabení ziskovosti by vedly k rozpuštění proticyklické kapitálové rezervy.

Zpráva o finanční stabilitě hodnotí zdraví domácího finančního sektoru a jeho odolnost vůči nepříznivým šokům. Tento podklad byl pro bankovní radu východiskem pro nastavení takzvané makroobezřetnostní politiky, jejímiž hlavními nástroji jsou kapitálové rezervy bank a horní hranice ukazatelů pro poskytování spotřebitelských úvěrů zajištěných obytnou nemovitostí.

TZ

#EVENT #KONFERENCE

Žádné události