Přeskočit na obsah

Čtvrtletní zpráva o řízení státního dluhu České republiky – 1. pololetí 2022

státní dluh ČR 1.pol. 2022

Ministerstvo financí předkládá veřejnosti Čtvrtletní zprávu o řízení státního dluhu České republiky, která obsahuje zejména vyhodnocení vyhlášených strategických cílů a limitů, operativního plnění programu financování a plánu emisní činnosti konkretizovaných ve Strategii financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2022, která byla uveřejněna dne 6. ledna 2022 a aktualizována dne 1. dubna 2022. Dále zahrnuje také pravidelné čtvrtletní hodnocení primárních dealerů za období od třetího čtvrtletí roku 2021 do druhého čtvrtletí roku 2022.

Absolutní výše státního dluhu dosáhla na konci června 2022 hodnoty 2 707,7 mld. Kč, v relativním vyjádření 42,3 % HDP. Oproti začátku roku 2022 se jedná o nárůst o 241,9 mld. Kč. Tato skutečnost je dána zejména prodejem státních dluhopisů se splatností nad jeden rok v průběhu prvního pololetí roku 2022 za účelem předfinancování zářijové splátky Dluhopisu České republiky, 2007–2022, 4,70 % v celkové výši 70,5 mld. Kč a průběžným krytím schodku státního rozpočtu, který na konci června dosáhl hodnoty 183,0 mld. Kč.

V průběhu prvního pololetí 2022 prodalo Ministerstvo financí korunové střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy v celkové jmenovité hodnotě 217,0 mld. Kč. Dále byly vydány dvě nové emise Dluhopisu Republiky v celkové jmenovité hodnotě 41,1 mld. Kč a také nové tranše již vydaných státních dluhopisů ve formě reinvestice výnosu v celkové jmenovité hodnotě 0,6 mld. Kč. Celkem tak Ministerstvo financí prodalo státní dluhopisy se splatností nad jeden rok v celkové výši 258,7 mld. Kč, čímž pokrylo veškeré korunové splátky státního dluhu v prvním pololetí a připravilo se na zajištění zbývajících letošních korunových splátek státního dluhu.

Ministerstvo financí v prvním pololetí 2022 splatilo řádné splátky dlouhodobých státních dluhopisů vydaných na zahraničních trzích v roce 2012 v celkové jmenovité hodnotě 2,75 mld. EUR, přičemž krytí těchto splátek bylo zajištěno prostřednictvím krátkodobých zápůjček na eurovém peněžním trhu a vydání nové emise státních eurodluhopisů na domácím trhu podle českého práva se splatností v roce 2024. V prvním pololetí Ministerstvo financí vydalo na primárním trhu Státní eurodluhopis České republiky, 2022–2024, 0,00 % v celkové jmenovité hodnotě 743,2 mil. EUR.

Česká národní banka ve spolupráci s Ministerstvem financí vydala dne 28. června 2022 čtvrtou verzi Pravidel pro primární prodej státních dluhopisů organizovaný Českou národní bankou, která jsou platná pro prodej státních dluhopisů vydávaných podle českého práva. Nová verze pravidel umožňuje nově vydávat státní dluhopisy podle českého práva na primárním trhu kromě formy aukce také formou přímého prodeje prostřednictvím České národní banky předem určeným primárním dealerům a dealerům. Dále také umožňuje evidovat státní pokladniční poukázky nově kromě v Systému krátkodobých dluhopisů také v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s., díky čemuž je možné vydávat státní pokladniční poukázky i v jednotné evropské měně, a v neposlední řadě bude možné organizovat aukce státních pokladničních poukázek rovněž ve formě americké aukce.

Zdroj: MFČR

Napsat komentář