CzechTrade naplňuje strategii, vznikla Klientská rada

CzechTrade naplňuje strategii, vznikla Klientská rada

Agentura CzechTrade pokračuje v plnění vlastní exportní strategie na období let 2023-2026 a uspořádala první setkání Klientské rady CzechTrade. Tento poradní orgán se skládá ze zástupců vedení agentury, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO) a zástupců exportérů a byl zřízen za účelem zajištění efektivnějšího dialogu s klienty a exportéry. Cílem Klientské rady je mimo jiné definovat priority a požadavky exportérů a budovat zákaznické zkušenosti v oblasti internacionalizace a exportu.

První setkání Klientské rady CzechTrade přineslo nová doporučení ke strategickému směřování agentury, řadu konstruktivních návrhů a zpětné vazby k novým službám a projektům. „Klientská rada je klíčovým orgánem k prohloubení spolupráce s našimi klienty za účelem efektivního nastavení systému proexportní podpory v České republice,“ uvedl generální ředitel CzechTrade Radomil Doležal a dodal: „Naše střednědobá exportní strategie, jejíž plnění máme naplánované do roku 2026, se mimo jiné zaměřuje na budování zákaznické zkušenosti a na optimalizaci našich služeb, a Klientská rada bude hrát v tomto směru zásadní roli. Umožňuje nám získávat přímou zpětnou vazbu od exportérů a díky tomu lépe cílit naše služby a podporu, což je pro naše klienty zásadní.“

Klientská rada má celkem 11 členů z řad klientů, vrcholového managementu a zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Prvního setkání se zúčastnilo 8 členů. „Konkrétní nástroje a programy zahrnuté ve střednědobém plánu CzechTrade jsou výsledkem implementace Exportní strategie České republiky. Jedním z nich je Klientská rada, kde náplň jejích setkání, společně s odbornými znalostmi všech členů, významně přispěje k otevřenému dialogu mezi státem a exportéry a zjištění nových potřeb českých firem při podpoře v zahraničí,“ doplnil Rudolf Klepáček, ředitel odboru Podpory exportu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Zástupci exportérů jsou do Klientské rady voleni hlavními podnikatelskými reprezentacemi, jako je Svaz průmyslu a dopravy, Hospodářská komora nebo Asociace malých a středních podniků a živnostníků. Dále zástupce nominuje CzechTrade a MPO ve spolupráci s vybranými oborovými svazy a asociacemi. „Možnost být součástí Klientské rady je pro nás velkou výhodou. Můžeme přímo ovlivnit směrování agentury a přispět ke zlepšení podpory, služeb a zahraniční sítě, kterou CzechTrade poskytuje. Těšíme se na další spolupráci a setkání. Věříme, že společně můžeme dosáhnout dalších významných úspěchů na mezinárodních trzích,“ řekl Dušan Kožušník, jednatel společnosti Compelson, která naposledy s podporou CzechTrade exportovala například do Nigérie či Japonska. Rady se dále zúčastnili zástupci firem TOS VARNSDORF, BEZNOSKA, MORAMCZ, TSE spol. nebo Shark Aero.

Klientská rada se bude setkávat čtyřikrát ročně. Také další setkání rady budou zaměřena na strategické směřování agentury, zákaznickou zkušenost, požadavky klientů, rozvoj, inovaci a kvalitu služeb a přístupu ke klientům. Zřízení Klientské rady je další krok k naplňování střednědobé strategie CzechTrade, která si klade za cíl posílit český export, rozšiřovat zahraniční síť, zajistit lepší podporu pro české podniky na zahraničních trzích.

TZ

#EVENT #KONFERENCE

17Zář2024

NO-DIG 2024

Hotel Palcát a LH Hotel Dvořák, Tábor

Zobrazit více...