Přeskočit na obsah

Další výzva v rámci Národního plánu obnovy nabízí prostor pro projekty se zahraničním přesahem

NPO – Status umělce-umělkyně – Výzva č. 5-2022

Cílem výzvy je poskytnutí dotace na realizaci projektů se zahraničním přesahem, které budou zaměřeny na podporu mobility, rozvoje dovedností, síťování a prezentace jednotlivých umělců a odborných umělecko-technických pracovníků ve vybraných oblastech kulturního a kreativního sektoru v ČR s termínem realizace v roce 2023. Oprávněnými žadateli jsou všechny subjekty – soukromé i veřejnoprávní, fyzické i právnické osoby včetně státních příspěvkových organizací Ministerstva kultury.

Podávání žádostí o dotaci probíhá výhradně prostřednictvím Dotačního portálu Ministerstva kultury od 1. září 2022 do 14. října 2022.

Dotaci je možné získat na projekt, který bude zařazen do jednoho z následujících dotačních okruhů: Prezentace profesionálů KKS v zahraničí; Příprava prezentace profesionálů KKS v zahraničí; Odborné konference, semináře, workshopy, networky v zahraničí z oblasti KKS – vzdělávací projekty v zahraničí zaměřené na podporu rozvoje dovedností a zasíťování; Příprava – odborné konference, semináře, workshopy, networky v zahraničí z oblasti KKS – vzdělávací projekty v zahraničí zaměřené na podporu rozvoje dovedností a zasíťování; Podpora účasti na tvůrčích a manažerských rezidencích a stážích profesionálů z oblasti KKS v zahraničí; Příprava – podpora účasti na tvůrčích a manažerských rezidencích a stážích profesionálů z oblasti KKS v zahraničí.

Ministerstvo kultury je v rámci Národního plánu obnovy vlastníkem komponenty Rozvoj kulturního a kreativního sektoru. V této komponentě je 5 iniciativ: Status umělce a umělkyně, Rozvoj regionálního kulturního sektoru a kreativního sektoru, Digitalizace kulturního a kreativního sektoru, Kreativní vouchery a Legislativní reforma zavádějící vícefondové financování kulturních institucí, na které je vyčleněna částka 5, 4 mld. Kč.

Odkaz na výzvu č. 5: https://www.mkcr.cz/narodni-plan-obnovy-status-umelce-vyzva-c-5-mobilita-ii-2889.html

Zdroj: MKČR

Napsat komentář