Přeskočit na obsah

EK povolila ČR program podpory formou kompenzačních bonusů pro OSVČ a společníky malých s. r. o.

EK ČR TZ

Evropská komise schválila ČR program ve výši 660 milionů EUR na podporu samostatně výdělečně činných osob a partnerů v malých společnostech s ručením omezeným postižených opatřeními proti pandemii.

Režim podpory byl schválen na základě tzv. Dočasného rámce státní podpory a navazuje na předchozí program kompenzačních bonusů, který byl Evropskou komisí schválena 12. února 2021. Podpora se poskytuje formou přímých dotací. Cílem režimu je zmírnit nepříznivé účinky opatření na likviditu způsobilých malých podniků v období, kdy byly jejich podnikatelské aktivity vlivem pandemie významně ovlivněny. Očekává se, že tento program podpoří 200 000 osob samostatně výdělečně činných a partnerů v malých společnostech s ručením omezeným.

Poskytovatelem podpory je Ministerstvo financí, a to prostřednictvím místně příslušných finančních úřadů.

TZ

@RadekVyskovsky

Napsat komentář