20Čvn2024

Od 9:00 Do 17:00

Kongresové centrum Praha, sál "Klub H"

5. května 1640/65, Nusle, 140 21, Praha 4

I. ročník konference pro samosprávy Obec řádným hospodářem: Efektivní nakládání s finančními prostředky

Zástupci bankovního sektoru, Národní investiční banky, odborníci na legislativu i zástupci státní správy a samosprávy se setkají na prvním ročníku konference, kterou pořádá Svaz měst a obcí ČR. Samosprávy jsou nejlepšími hospodáři veřejných rozpočtů. To jednoznačně ukázaly obě krize (pandemie i válka na Ukrajině a s ní spojená uprchlická krize), které vystavily rozpočty velké zkoušce. Od starostů i těch nejmenších obcí se očekává, že budou odborníky na celou řadu odborných oblastí a to investice a efektivní nakládání s rozpočty nevyjímaje. Finance se navíc dotýkají každé další oblasti správy a rozvoje obce.

Jedním z témat, která jsou v současné době velmi diskutovaná je schopnost a možnosti municipalit efektivně nakládat s finančními prostředky. Chceme proto uspořádat konferenci, která se bude touto otázkou zabývat. Představí zástupcům municipalit, jak o spravovaných financích uvažovat, jak připravovat kvalitní investiční strategie, definovat cíle a nástroje k jejich dosažení, na co si dávat pozor a čeho se vyvarovat.

Cílem konference je účastníky z řad volených zástupců obcí a měst seznámit s jednotlivými finančními nástroji a instrumenty, jejich rizikovostí a návratností. Informovat je o vhodných a bezpečných investičních strategií a nabídnout obecná doporučení při výběru správce portfolia. V neposlední řadě se zaměříme i na problematiku hospodaření s péčí řádného hospodáře.

Témata:

Identifikace potřeb, zhodnocení finanční situace.
Nastavení investičních strategií.
Bezpečné investování.
Edukace volených zástupců o rizikovosti jednotlivých finančních nástrojů a doporučení při výběru správce portfolia.

Napsat komentář