Přeskočit na obsah

Hlavní město bude nadále používat open source OpenProject

Praha v číslech

Rada hl. m. Prahy na svém jednání schválila prodloužení podpory pro open source software OpenProject. I nadále ji bude pro hlavní město spravovat městská společnost Operátor ICT, a.s. (OICT). Tímto krokem je zabezpečen plynulý chod systému OpenProject, ze kterého Praha využívá pravidelné reportingové sestavy prostřednictvím Datové platformy Golemio. Vybrané informace z této platformy se budou zobrazovat na webu pragozor.cz.

Vedení hlavního města využívá systém OpenProject ke sběru, evidenci a vizualizaci dat o klíčových projektech uskutečňovaných Magistrátem hl. m. Prahy a jeho příspěvkovými organizacemi. Zároveň prostřednictvím propojení s webovým rozhraním umožňuje jednoduchý přehled o aktuálním postupu na právě řešených projektech.

OpenProject je open source a tzv. freeware, tedy software, za který není třeba platit licence. Správu a rozvoj systému OpenProject bude i nadále zajišťovat městská společnost OICT podle Radou schválené smlouvy na dobu určitou do 31. 12. 2022, s možností automatické prolongace.

„Nedílnou součástí reportingových sestav ze systému OpenProject je on-line datové propojení do oficiální pražské Datové platformy Golemio. Zveřejňované informace tak nebudou sloužit pouze k praktickému využití příslušnými odbory Magistrátu hlavního města Prahy, ale i nejširší veřejnosti,“ vysvětlil generální ředitel OICT Michal Fišer.

TZ

@RadekVyskovsky

Napsat komentář