Přeskočit na obsah

Hlavní město zveřejnilo plán zakázek nad 20 milionů korun na rok 2020

Plán veřejných zakázek MHMP nad 20. mil. Kč

V rámci zvýšení transparentnosti hospodaření s financemi hlavního města Praha sestavila přehledný plán zakázek nad 20 milionů korun, které budou tento rok vypsány. Mezi hlavní benefity tohoto plánu nepochybně patří větší přehlednost klíčových zakázek či omezení možnosti zpoždění jejich realizace. Současně, když se potenciální dodavatelé o zakázkách dozvědí s předstihem, budou se na ně moci lépe připravit a více se v nich orientovat.

V roce 2020 Praha plánuje vypsat až 89 zakázek v celkové hodnotě 11,2 mld. Kč. Je to vůbec poprvé, kdy ke zveřejnění podobného seznamu ze strany hlavního města dochází s cílem chovat se jako transparentní a odpovědný zadavatel.

Radní pro oblast transparentnosti a bydlení Adam Zábranský dodává: „Postupně zvyšujeme transparentnost Prahy. Jsem rád, že se nám podařilo dát dohromady plán významných veřejných zakázek ze všech odborů Magistrátu hlavního města Prahy. Vzhledem k tomu, že jde často o zakázky náročné na realizaci, chceme na ně upozornit potenciální dodavatele dostatečně dopředu, aby se na ně mohli připravit. Doufáme, že se jich pak více přihlásí do soutěží. Plán je užitečný i pro nás radní, protože si pak lépe můžeme hlídat, že u těch nejvýznamnějších zakázek nedochází ke zpoždění, což se následně negativně projevuje v čerpání rozpočtu.“

Největší objem finančních prostředků v tomto roce město plánuje alokovat na stavební práce, odhadem přes 9 mld. Kč. Jednat se bude například o rekonstrukci Průmyslového paláce na Výstavišti Praha za 2 mld. Kč, Operační středisko na Malovance za 1 mld. Kč nebo poldry v Karlíně za 450 milionů Kč. Druhá největší částka bude směřovat do ICT – celkem 727 mil. Kč, např. na investice do metropolitní datové sítě MEPNET za 254 mil., podpory interních systému Agendio Proxio za 100 mil. Třetí největší objem zakázek, cca. 370 mil Kč, bude směřovat do zajištění odpadového hospodářství v provozu sběrných dvorů v městských částech nebo odvozu gastroodpadu ze školních jídelen.

Podrobný plán VZ nad 20 milionů na rok 2020 naleznete zde:
http://opendata.praha.eu/dataset/plan-verejnych-zakazek-nad-20-mil-kc.

Plán bude průběžně jednou za tři měsíce aktualizován a doplňován.

Napsat komentář