Přeskočit na obsah

Hodnota vypsaných stavebních zakázek byla v prvním čtvrtletí 2018 o čtvrtinu vyšší než v minulém roce

Hodnota vypsaných stavebních zakázek

V období od ledna do března letošního roku bylo vyhlášeno 454 stavebních zakázek v hodnotě 23,6 miliardy korun, což v meziročním srovnání představuje čtvrtinový nárůst objemu investic. Počet ukončených a konkrétním dodavatelům zadaných soutěží zaznamenal v prvním čtvrtletí desetinový pokles počtu, avšak z hlediska objemu jde naopak o významný nárůst o 73,1 procenta. Vyplývá to z nejnovější analýzy zpracované analytickou společností CEEC Research na základě dat uveřejněných ve Věstníku veřejných zakázek na konci března 2018.

V březnu 2018 bylo veřejnými investory vyhlášeno 182 výběrových řízení na stavební práce v souhrnné hodnotě 10,3 miliardy korun. Zatímco se oproti srovnatelnému období předchozího roku jedná o více než desetinový (13,3 procenta) pokles počtu oznámených soutěží, z hlediska objemu vypsaných stavebních investic jde o nárůst o 5,5 procenta. Největší výběrové řízení měsíce března v hodnotě 820 milionů korun vyhlásila Vršanská uhelná a.s. na přeložku produktovodů a trubních sítí v Hořanském koridoru.

V prvním čtvrtletí letošního roku se ve Věstníku veřejných zakázek objevilo celkem 454 soutěží na stavební práce v celkové hodnotě 23,6 miliardy korun. To na jednu stranu v meziročním srovnání představuje pětiprocentní (4,8 procenta) pokles počtu vypsaných soutěží, zároveň se však jedná o čtvrtinový (24,8 procenta) nárůst jejich objemu. “Problémem, na který stavební firmy opakovaně v oblasti veřejných zakázek narážejí, je chybějící dlouhodobý plán rozvoje sektoru, bez kterého není možné, aby byla příprava a vypisování zakázek objemově stabilní. Výsledkem je pak aktuální situace, kdy se stavařům a projektantům kriticky nedostávají kapacity a jsou vytíženi na hranici svých možností,” říká Martina Hloušková, Martina Hloušková, sales director, CAT Phones, TCCM s.r.o.

Od ledna do března roku 2018 bylo konkrétním dodavatelům zadáno celkem 1054 stavebních zakázek nebo jejich částí v souhrnné hodnotě 43 miliardy korun. Meziročně se jedná o desetinový (11,9 procenta) pokles počtu, avšak z hlediska objemu investic jde o významné navýšení o 73,1 procenta. Srovnání je přitom významně ovlivněno vysokou úrovní začátku roku 2017, kdy byly masivně zadávány zakázky oznámené před změnou zákona o veřejných zakázkách z října 2016. Některá zadávací řízení stále probíhají, a proto lze očekávat, že v dalších měsících dojde ještě k aktualizaci a upřesnění dat.

Partnery analýz veřejných zakázek jsou firmy HOCHTIEF CZ a.s., INFRAM a.s., Metrostav a.s., PRAGOPROJEKT a.s., SUDOP GROUP a.s., HBH Projekt spol. s r.o., Valbek, spol. s r.o.

Napsat komentář