IROP vyhlašuje výzvu ITI na podporu rozvoje inteligentních dopravních systémů ve veřejné dopravě

autobus doprava

Výzva podporuje zavedení nebo modernizaci monitorovacích, řídicích, preferenčních a kooperativních systémů pro veřejnou dopravu a také se soustředí na informační systémy pro cestující nebo odbavovací a platební systémy ve veřejné dopravě. Předmětem dotace mohou být rovněž inovativní projekty zavádějící do veřejné dopravy systémy pro autonomní mobilitu nebo systémy pro služby inteligentní mobility založené na veřejné dopravě.

67. výzva IROP je určena pro předkládání integrovaných projektů realizovaných na území metropolitních oblastí (Pražská, Brněnská a Ostravská) a aglomerací (Českobudějovická, Hradecko-pardubická, Jihlavská, Karlovarská, Liberecko-jablonecká, Mladoboleslavská, Olomoucká, Plzeňská, Ústecko-chomutovská a Zlínská).

Tyto projekty musí být v souladu s příslušnou integrovanou územní strategií ITI a vést k naplňování jejich cílů. Z tohoto důvodu je nutné projekty nejprve projednat na úrovni nositele ITI a získat vyjádření řídicího výboru o souladu s integrovanou územní strategií, které je povinnou přílohou žádosti o podporu. Současně musí být Řídicím orgánem IROP schválen programový rámec IROP příslušné metropolitní oblasti / aglomerace.

Pro žadatele je z Evropského fondu pro regionální rozvoj připraveno pro méně rozvinuté regiony více než 430 mil. Kč a pro přechodové regiony necelých 325 mil. Kč.

Žadatelé mohou podávat žádosti o podporu od 19. prosince 2022 do 31. prosince 2027.

Realizace projektu musí být ukončena nejpozději do 30. června 2029.

TZ

#EVENT #KONFERENCE

20Čvn2024

Obec řádným hospodářem 2024

Od 9:00 Do 17:00

Kongresové centrum Praha, sál "Klub H"

Zobrazit více...