Karlovarský integrovaný záchranný systém získá nové sídlo. BIM pomůže k lepší organizaci stavby, odstranění kolizí a efektivnější správě budovy

IZS Karlovy Vary ČAS BIM

Karlovarský kraj potvrzuje roli jednoho z leaderů v zavádění metody BIM v Česku. Projekt stavby nového sídla složek Integrovaného záchranného systému v Karlových Varech využívá metodu BIM již od prvních záměrů v roce 2018. Stavba se v současnosti blíží realizační fázi a Karlovarský kraj má tak k dispozici digitální model stavby (DiMS) s podrobností odpovídající dokumentaci pro územní rozhodnutí (DUR). Nové Společné operační středisko složek integrovaného záchranného systému (S.O.S. 112) přispěje k zefektivnění provádění záchranářských prací a krizového řízení na území kraje.

Ve svém jádru propojí operační střediska všech složek integrovaného záchranného systému. Ambicí je vytvořit skutečnou fyzickou 112, na kterou lidé volají v případě nouze. V rámci České republiky se kromě Integrovaného bezpečnostního centra v Ostravě jedná o ojedinělý projekt. Nově vznikající budova bude vzhledem ke svému určení klást značné nároky na stavebníka a následně správce budovy (koordinace instalací, požadavky dalšího rozvoje systémů budovy, prostředí budovy, zajištění funkčnosti budovy atd.) Právě to vedlo zástupce Karlovarského kraje k rozhodnutí využít metodu BIM již od samého počátku projektu.

„I když stavebně možná nepůjde o nijak komplikovanou budovu, uspokojení všech potřeb a nároků jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému výrazně zvyšuje potřebu jejich vzájemného sladění již při plánování stavby. Právě v tom může být metoda BIM velmi prospěšná,“ říká Dalibor Blažek, náměstek hejtmana Karlovarského kraje pro oblast investic a správy majetku a pokračuje: „Využití digitálního modelu stavby, jako hlavního zdroje informací o stavbě, nám dovolí mnohem lépe koordinovat stavbu a díky možnosti kontroly modelu také odhalit případné kolize. Ty by jinak mohly být odhaleny až během samotné stavby, což by znamenalo zdržení a případné další náklady na vícepráce.“

Digitální model stavby (DiMS) se od prvních záměrů přirozeně výrazně proměnil. Záměr odboru investic Krajského úřadu Karlovarského kraje je ale využívat informace obsažené v modelu po celou dobu životního cyklu stavby. Po jejím dokončení bude mít model podrobnost odpovídající dokumentaci skutečného provedení stavby (DPS). Podle Dalibora Blažka budou navíc už v zadání zakázky zohledněny potřeby a připomínky facility manažerů tak, aby mohli následně informace o stavbě využívat i ve svém CAFM systému určeném pro správu a údržbu budov.

„Sdílení informací napříč celým životním cyklem přináší lepší přehled o průběhu stavby. Informace je možné efektivně vyhledávat a rozhodovat se nikoli na základě odhadů, ale dat,“ připomíná Zdeněk Veselý, generální ředitel České agentury pro standardizaci, která je partnerem Ministerstva průmyslu a obchodu při realizaci vládní Koncepce zavádění metody BIM. „Díky vyšší efektivitě práce přináší využití metody BIM úspory v každé fázi životního cyklu. Informace jednou zadané do modelu mohou využívat všichni zainteresovaní pomocí společného datového prostředí, a navíc s jistotou, že pracují vždy s nejnovější a platnou verzí informace. Přínosy metody BIM se tak projevují velmi záhy a přirozeně,“ zdůrazňuje Veselý.

Další projekty v běhu

Pro stavbu budoucího sídla IZS využívá prozatím Karlovarský kraj společné datové prostředí (CDE) poskytované projektantem. V něm sdílí nejen digitální model stavby (DiMS), ale i další související relevantní informace. Právě díky využívání společného datového prostředí získává zadavatel mnohem lepší přehled o projektu a má k dispozici mnohem širší paletu informací než doposud. V současné době ale využívá Karlovarský kraj metodu BIM také na několika dalších projektech, proto plánuje pořízení vlastního CDE tak, aby byla zajištěna kontinuita informací.

„Když jsme s metodou BIM začínali, ještě jsme přesně nevěděli, co od společného datového prostředí (CDE) očekávat. Proto jsme se rozhodli využít CDE poskytovaného projektantem,“ vysvětluje Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic Krajského úřadu Karlovarského kraje a dodává: „Dobře si ale uvědomujeme, že provozovatel systému CDE je vždy také vlastníkem informací v něm uložených. Proto chceme do budoucna pořídit jeden systém CDE pro Krajský úřad Karlovarského kraje a v něm provozovat všechny naše současné i budoucí projekty. Zároveň tak budeme mít jistotu, že informace z digitálních modelů stavby (DiMS) budeme moci vždy využít i pro následnou správu a údržbu budov. Současně budou naši zaměstnanci pracovat jen s jedním systémem napříč všemi našimi projekty, což výrazně usnadní jejich zaškolení a zvýší efektivitu práce v CDE.“

Karlovarský kraj v současné době využívá metodu BIM u naprosté většiny projektů spadajících přípravou a případnou realizací pod odbor investic krajského úřadu. Podle náměstka hejtmana Dalibora Blažka se ale postupně do využívání metody BIM zapojují i další odbory, které mají na starosti stavební projekty, případně správu a údržbu majetku. V současné době jde celkem o 7 projektů, většina spadající do kategorie nadlimitních veřejných zakázek. Právě těch se bude týkat povinné využívání metody BIM, se kterým počítá vládní Koncepce zavádění metody BIM i připravovaný návrh tzv. zákona o BIM, který je součástí vládního prohlášení vlády ČR.

Základní údaje o projektu S.O.S. 112

  • Předpokládané náklady – 300 mil. Kč
  • Cena projektové dokumentace (úprava studie, DUR, DSP, DPS) – 14 mil. Kč
  • Zhotovitel projektové dokumentace – INTAR a. s.
  • Manažer projektu BIM – BIM Consulting s. r. o.
  • Společné datové prostředí (CDE) – Dalux

#EVENT #KONFERENCE

17Zář2024

NO-DIG 2024

Hotel Palcát a LH Hotel Dvořák, Tábor

Zobrazit více...