Komentář: V září ve školách nebude nejdůležitější vzdělávání, ale administrativa a hlídání dětí

world corona mafia

V září ve školách nebude nejdůležitější vzdělávání, ale testování, kontrolování, evidence, administrativa a hlavně hlídání dětí! Co ale platí pro jedny, mělo by platit pro všechny – tedy i pro představitele státu a jeho „elitu” (ale tak tomu například nebylo na Karlovarském festivalu).

JUDr. Daniela Kovářová, prezidentka Unie rodinných advokátů a předsedkyně expertního týmu Covid a právo, má k tématům tyto komentáře:

„Jak bude reálně od září vypadat výuka na školách, není vůbec jasné. Školy od MŠMT dostaly jen doporučení v obecné rovině. Mají například doporučeno omezit hromadné akce, výlety a exkurze a podobně. Všechna doporučení ale mají školy realizovat podle svých individuálních podmínek. Udržet homogenitu dětí zejména na velkých školách je tak prakticky vyloučené. Není to možné technicky, kdo by vedl evidenci a hlídal děti, které se nechaly testovat, a které naopak ne a tudíž nesmí zpívat, musí jíst odděleně od ostatních atd… Navíc není jasné, kdo by výdaje školám zaplatil. MŠMT jim totiž žádné peníze neslíbilo, z čehož plyne, že na to budou muset najít rezervy samy.

Jediné, co je tedy jisté, je trojí testování. V září ve školách nebude nejdůležitější vzdělávání, ale testování, kontrolování, evidence a administrativa a hlavně hlídání dětí a sledování, zda ten, kdo odmítl testování, má nasazenou roušku.”

„Kauza Karlovarský festival je příkladem nepochopení práva. Co platí, musí dodržovat všichni. Pokud stát chce, aby lidé nosili roušky, pak jeho představitelé a elita má jít příkladem a stát má dodržování pravidel kontrolovat a pokutovat. Pokud to stát dělat nechce, má povinnost zrušit. Právo nemůže platit jen pro některé. Pak to není právo, ale bezpráví. Tzn. ideálně by měla hygiena zahájit řízení se všemi, kteří tam byli a prokazatelně neměli roušky ve chvíli, kdy je měli mít.“

TZ

@RadekVyskovsky

#EVENT #KONFERENCE

20Čvn2024

Obec řádným hospodářem 2024

Od 9:00 Do 17:00

Kongresové centrum Praha, sál "Klub H"

Zobrazit více...