Lesnický tendr 2023+ pokračuje hodnocením nabídek

lesy dřevo tendr

Celkem 676 nabídek podaných v letošním lesnickém tendru 48 firmami začaly hodnotit Lesy České republiky. Soutěží se o 84 zakázek spojených s prováděním lesnických činností a prodejem dřeva za 11,74 miliard korun.

Jde o těžbu 11 milionů m3 dříví na 564 tisících hektarech lesa, ročně asi 2,2 milionů m3 dříví a obnovu 22 tisíc hektarů, ročně asi 4,4 tisíc hektarů lesa.

Na 17 pěstebních zakázek podaly firmy 120 nabídek a na 17 zakázek zaměřených na provádění lesnických činností bez prodeje dříví pak 135 nabídek. Největší zájem byl o lesnické činnosti spojené a prodejem dříví. Na těchto 50 zakázek podnik registruje 421 nabídek.

„Dnes začalo několikatýdenní hodnocení nabídek. S uzavřením prvních smluv počítáme koncem listopadu,“ řekl pověřený generální ředitel Lesů ČR Jiří Groda.

Tendr podnik vyhlašuje každoročně. Využívá přitom senátní systém, což znamená, že se rok, co rok soutěží o pětinu spravovaného území. Letos je ale počet zakázek v tendru vyšší. „Standardně ukončené zakázky na pětině území jsme doplnili o zakázky ukončené před uplynutím smluvní platnosti. Pětileté smlouvy jsou závazné na tři roky a po jejich uplynutí mohou být ukončeny výpovědí některou ze smluvních stran. Například kvůli cenám služeb i dříví a také kvůli významné změně těžební potřeby, zejména kalamitního dříví,“ uvedl Groda s tím, že podnik průběžně vyhodnocuje všechny lesnické smlouvy.

Shrnutí

Předpokládaná hodnota tendru činí 11,74 miliard korun.
676 nabídek podalo 48 společností.
Tendr se týká 84 smluvních územních jednotek. Na jednu zájemci průměrně podali osm nabídek.

TZ