Městská firma Operátor ICT připravila nový Smart Prague Index

Smart Prague Index

Již třetí vydání Smart Prague Indexu připravila pražská městská společnost OICT. Tento dokument monitoruje, jak se v uplynulém roce dařilo naplňovat strategii hlavního města Prahy v oblasti Smart Cities.

Česká metropole se v oblasti zavádění inovativních a inteligentních řešení řídí koncepcí Smart Prague do roku 2030, která byla schválena v roce 2017. Jejich implementace do chodu města přináší zlepšení a vytváří tak technologickou budoucnost pro lepší život v Praze. K monitorování plnění těchto dlouhodobých cílů slouží rozsáhlá metodika, která měří konkrétní ukazatele, každý rok stejné.

„Smart Prague Index takto poskytuje přesnou analýzu a ukázku toho, jak se Praze daří transformovat se pomocí prvků Smart City k chytřejší a udržitelnější podobě. Právě hlubší znalost stavu, potřeb a chování města je klíčem k lepšímu plánování. Věřím, že letošní ročenka Smart Prague Index poslouží nejen představitelům naší metropole k efektivnějšímu rozhodování, ale i odborné veřejnosti k rozšíření obzorů o fungování Prahy v oblasti Smart City,“ uvedl k publikovanému Smart Prague Index generální ředitel OICT Michal Fišer.

Podle místopředsedy představenstva OICT a ředitele Úseku projektového řízení a fondů Mateje Šandora lze pomocí této přesné a Praze na míru zpracované metody sledovat vývoj projektů v čase, a to ve všech šesti oblastech, pro které je koncepce Smart Prague do roku 2030 určena. Oblastmi, kde má zavádění moderních technologií nejvyšší potenciál pozitivních dopadů na každodenní život Pražanů, jsou: Mobilita budoucnosti, Chytré budovy a energie, Bezodpadové město, Atraktivní turismus, Lidé a městské prostředí a také Datová oblast.

V letošním vydání Smart Prague Index se čtenáři dozví, že například počet rychlonabíjecích stanic v ulicích hlavního města se zvýšil oproti loňskému roku o více než 160 %. Nebo že v Praze je více sdílených vozidel (919) než je celkový počet tramvajových vozů (830).

Městská společnost OICT data sbírá, analyzuje a nabízí je veřejnosti jako open source prostřednictvím datové platformy hlavního města Prahy Golemio. Praha jde takto ve sdílení dat příkladem nejen městům v České republice a zahraničí, ale také dalším správním subjektům.

Třetí ročník Smart Prague Index je volně dostupný na www.smartprague.eu.

Napsat komentář