Městská společnost Operátor ICT získala osvědčení za splňování přísných požadavků na ochranu důvěrných informací a dat

Logo společnosti Operátor ICT

Operátor ICT obdržel osvědčení od Národního bezpečnostního úřadu potvrzující splnění podmínek pro přístup k utajovaným informacím stupně utajení Důvěrné. Platnost osvědčení získala městská společnost do dubna roku 2033.

Tato akreditace je důležitým krokem pro firmu, neboť potvrzuje schopnost zachovávat vysoké standardy bezpečnosti a důvěrnosti v jejích službách. Osvědčení udělené Národním bezpečnostním úřadem (NBÚ) potvrzuje, že Operátor ICT splňuje přísné požadavky na ochranu důvěrných informací a dat.

„Získání tohoto osvědčení je důležitým dokladem odpovědného přístupu k ochraně citlivých informací a zároveň posiluje důvěru zákazníků v městskou společnost Operátora ICT,“ uvedl Daniel Mazur, radní hl. m. Prahy pro oblast ICT, Smart City, vědy, výzkumu a inovací, do jehož gesce městská společnost náleží.

Bezpečnost v oblasti informačních a komunikačních technologií je klíčová z důvodu ochrany citlivých dat, osobních informací a podnikatelských údajů před neoprávněným přístupem, útoky hackerských skupin a kybernetickou kriminalitou. Důsledná bezpečnostní opatření zajišťují integritu, dostupnost a důvěrnost informací.

„Toto osvědčení umožňuje zajistit bezpečnost a důvěrnost při poskytování služeb, které vyžadují zpracování utajovaných informací ve smyslu zákona číslo 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. Mám osobně radost z toho, že je to další důležitý krok pro poskytování kvalitní práce,“ doplnil Jan Ladin, ředitel bezpečnosti a člen představenstva společnosti OICT.

TZ

#EVENT #KONFERENCE

17Zář2024

NO-DIG 2024

Hotel Palcát a LH Hotel Dvořák, Tábor

Zobrazit více...