Přeskočit na obsah

Ministerstvo financí: Závažná zjištění z vykonaných finančních kontrol

Ministerstvo financí

Ministerstvo financí vydalo Zprávu o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2020.

Kontrolní orgány v souladu s ustanovením § 22 odst. 5 zákona o finanční kontrole na základě zjištění z vykonaných finančních kontrol informovaly Ministerstvo financí o závažných zjištěních z vykonaných finančních kontrol. V roce 2020 kontrolní orgány oznámily:

a) ve 34 případech podezření na spáchání trestného činu orgánům činným v trestním řízení. Podezření na spáchání trestního činu se týkalo zejména

 • podvodu
 • dotačního podvodu
 • zpronevěry
 • porušení povinnosti při správě cizího majetku
 • zneužití pravomoci úřední osoby

b) identifikovaly 210 případů neoprávněného použití, zadržení, ztráty nebo poškození veřejných prostředků, které v jednotlivých případech přesahovalo 300 000 Kč. Celková výše neoprávněného použití, zadržení, ztráty nebo poškození veřejných prostředků činí 748 656 677,55 Kč.

V případě podezření na spáchání trestného činu oznámených orgánům činným v trestním řízení se jedná o mírný meziroční nárůst (o 2 případy), u neoprávněného použití, zadržení, ztráty nebo poškození veřejných prostředků se jedná o významný meziroční nárůst jak v počtu případů (z 87 na 210), tak v celkové výši neoprávněného použití, zadržení, ztráty nebo poškození veřejných prostředků (z 302 mil. Kč na 749
mil. Kč).

Při kontrole hospodaření kontrolní orgány odhalily závažné nedostatky v:

 • nakládání s majetkem
 • nastavení finanční kontroly (řídicí kontrola)
 • rozpočtu (rozpočtová opatření)
 • účetnictví (inventarizace, účtování)
 • zadávání veřejných zakázek a realizaci veřejných zakázek malého rozsahu

Při kontrole veřejné finanční podpory kontrolní orgány odhalily nedostatky, které spočívaly v:

 • nedodržení pravidel pro zadávání veřejných zakázek
 • nedodržení pravidel pro vedení účetnictví
 • nedodržení pravidel vykazování
 • nedodržení podmínek stanovených rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou

Zprávu naleznete zde.

TZ

Foto: ŠJů

@RadekVyskovsky

1 komentář na “Ministerstvo financí: Závažná zjištění z vykonaných finančních kontrol”

 1. Pingback: Ministerstvo financí: Závažná zjištění z vykonaných finančních kontrol | AVERIA.NEWS

Napsat komentář