MŠMT změní pravidla pro evidenci žáků, kteří se neučí v českých školách

škola lavice

Ministerstvo školství (MŠMT) změní pravidla pro evidenci žáků, kteří se vzdělávají v zahraničí, v zahraničních školách na území Česka nebo individuálně. V současnosti by tyto děti měly být, i přes plnění povinné školní docházky jinde, zapsané v české škole. Nově budou muset školy v Česku dítě zařazovat do konkrétního ročníku a třídy. Od 1. září jim to nařizuje novelizovaná vyhláška, která upravuje školní docházku. Změna se dotkne i financování českých škol, kde jsou děti vzdělávané doma nebo v zahraničních školách zapsané.

Dosud tuzemské ZŠ žáky vzdělávané jinde ke studiu zapisovaly, ale některé je nerozřazovaly do jednotlivých ročníků a tříd. Výjimkou tak podle ministerstva nebylo ani vytváření formálních tříd složených pouze z žáků vzdělávaných mimo školu. Dosavadní nejednotný postup při evidenci dětí měl podle úřadu dopad mimo jiné na data o průměrném počtu žáků ve třídě, vyplňování vysvědčení a financování škol včetně odměňování pedagogů a nepedagogických pracovníků.

Ministerstvo proto vyhlášku upravilo, její novou podobu představilo v polovině března, platit bude od září. Do jednotlivých ročníků podle úpravy budou školáci zařazeni na základě výsledků srovnávacích zkoušek, nebo podle věku.

Díky jasnému určení třídy a ročníku žáka by podle úřadu novela měla sjednotit fungování škol a přispět k předvídatelnosti financování. Od 1. ledna 2024 se v souvislosti s tím nebudou prázdné tříd tvořené jinde vyučovanými žáky započítávat do počtu tříd, podle kterého ministerstvo určuje výši peněz pro školy. Upřesňuje to vládní nařízení, které kabinet schválil 12. července. Oba dokumenty ještě čeká zápis do Sbírky zákonů.

Srovnávací zkoušky v českých školách musí plnit žáci, kteří žijí v Česku a zároveň studují doma nebo na zahraniční škole. Doma vzdělávané děti zkoušky skládají každý půlrok, žáci studující na zahraniční škole v ČR nejdéle jednou za dva roky. Pro školáky, kteří studují v cizině, nejsou zkoušky od roku 2012 povinné, mohou je ale dělat dobrovolně.

Učitelé na českých ZŠ u dětí s individuální formou výuky prověřují jejich znalosti ze všech povinných předmětů, u dětí plnících povinnou školní docházku ve škole mimo území ČR je zkouška z češtiny a ve vyšších ročnících také z české historie a zeměpisu. Před zkouškami mohou učitelé dětem poskytovat učebnice, nabízet jim konzultace a pedagogickou podporu.

Žáků ve věku povinné školní docházky bylo v uplynulém školním roce v Česku podle statistiky MŠMT 1,049.723. V zahraničí nebo v zahraniční škole v ČR se podle údajů ministerstva vzdělávalo 9448 školáků, z toho 2089 nebylo zařazeno do konkrétního ročníku. Počet dětí, které se učí v cizině nebo na zahraničních školách, je v posledních letech stabilní. Od roku 2017 se pohybuje okolo 9000. Naopak množství dětí s domácí výukou roste. Ve školním roce 2022/2023 se doma učilo 6309 dětí, před rokem to bylo o 497 školáků méně a ve školním roce 2018/2019 zhruba polovina.

TZ

#EVENT #KONFERENCE

17Zář2024

NO-DIG 2024

Hotel Palcát a LH Hotel Dvořák, Tábor

Zobrazit více...