MZP navyšuje alokaci v NZÚ Light na tři miliardy korun

MZP NZÚ alokace

Program Nová zelená úsporám Light se u seniorů a domácností s nižšími příjmy těší velkému zájmu. Za první dva týdny od spuštění příjmu žádostí jsou vyčerpány dvě třetiny finančních prostředků, kterými program disponuje a Státní fond životního prostředí ČR už proplácí první schválené žádosti. Ministr životního prostředí proto dnes oznámil zdvojnásobení alokace na 3 miliardy korun.

Program NZÚ Light jako součást vládní pomoci oslovil hned na svém startu domácnosti nejvíce ohrožené nárůstem cen energií. Státní fond životního prostředí ČR od prvních minut po otevření příjmu žádostí registruje obrovský zájem o dotace na rychlé a snadné renovace trvale obývaných rodinných domů a rekreačních objektů.

„Zájem o NZÚ Light ukazuje, že program podpory rychlého zateplení byl nastaven správně a oslovuje přesně ty domácnosti, pro které je určen. Počet žadatelů je tak velký, že v prvních dvou týdnech byla vyčerpána už miliarda z alokovaných prostředků,“ informuje ministr životního prostředí Marian Jurečka (KDU-ČSL) a dodává: „Vnímáme narůstající zájem o podporu opatření, dlouhodobě snižujících spotřebu energií, a proto navyšujeme alokaci na 3 miliardy korun. Naším cílem je, aby se dotační program pro nízkopříjmové skupiny obyvatel stal stálou součástí nabídky Státního fondu životního prostředí ČR a jeho financování bylo kontinuálně doplňováno. Chceme, aby každý oprávněný zájemce, který bude chtít zateplit své obydlí, měl možnost dotaci získat.“

Nová zelená úsporám Light podporuje rychlé renovace domů s cílem snížit náklady na vytápění i těm, kteří nedisponují dostatečnými finančními prostředky. Úsporná opatření je možné realizovat i svépomocí a k žádosti není nutné dokládat žádná energetická hodnocení ani projektovou dokumentaci. Dotace je vyplácena zálohově a může pokrýt až 100 % vynaložených nákladů.

„Naší prioritou je, aby stát chytře investoval do dlouhodobých opatření, která trvale sníží energetickou náročnost rodinných domů a tím i celkové náklady domácností na energie. Jen za prosinec 2022 jsme přiznali a vyplatili příspěvky na bydlení v celkové výši přesahující jednu miliardu korun. Od Nové zelené úsporám Light si proto slibujeme, že se po realizaci opatření ze strany žadatelů posléze výrazně sníží náklady státu na příspěvek na bydlení, které vloni činily celkem 8,56 miliardy,“ doplňuje Marian Jurečka.

„Mám velkou radost, že se nám podařilo připravit opravdu jednoduchý a na administraci nenáročný program pro ty nejohroženější. Už v dnešních dnech, po pouhých dvou týdnech od spuštění příjmu žádostí, mají první žadatelé na účtech peníze a mohou se pustit do úprav, které jim sníží výdaje na bydlení ještě v letošní topné sezóně,“ říká Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

Největší zájem je o podporu výměny oken, program podporuje i zateplení fasády, střechy, stropů a podlah. O dotaci nejčastěji žádají majitelé nemovitostí z řad seniorů. Průměrný věk žadatelů se pohybuje kolem 72 let, výjimkou nejsou ale ani starší ročníky, rekord zatím drží 96letá žadatelka.

„Aktuálně máme přijato přes osm tisíc žádostí a každý den chodí v průměru okolo 500 žádostí, to jsou skvělá čísla. Nová zelená úsporám Light podporuje zateplení rodinných domů a rekreačních objektů využívaných k trvalému bydlení, ale často se na nás obracejí i vlastníci bytových jednotek v bytových domech s dotazy, zda mohou využít dotaci NZÚ Light. Pro tyto zájemce máme připravenou nabídku pro bytové domy ve standardní Nové zelené úsporám, kterou výhledově také rozšíříme o nabídku pro domácnosti s nižšími příjmy. Celkově projde program Nová zelená úsporám v první polovině letošního roku několika inovacemi, s cílem otevřít možnosti energetických úspor a instalací FVE maximu domácností,“ přibližuje další plány rezortu Petr Hladík, náměstek ministra životního prostředí (KDU-ČSL).

Pro usnadnění cesty k získání dotace byla vytvořena robustní poradenská síť zahrnující Místní akční skupiny, konzultační střediska EKIS, pracovníky úřadů práce i vybraných místních úřadů.

„Není třeba se obávat, že zájemci proces získání dotace nezvládnou. Proškolení poradci z MAS a EKIS jsou průvodci doslova každého žadatele o dotaci z NZÚ Light. Potvrzují odborný posudek a závěrečnou zprávu o realizovaných opatřeních. Jejich role je ale mnohem významnější. Těm, kteří si sami neporadí, pomohou projít celým procesem od výběru vhodných opatření přes podání žádosti až po doložení realizace. Jejich úlohou je též vytipovávat a aktivně oslovovat domácnosti, pro které by úsporná opatření byla vhodná. Nikdo se nemusí bát, že si poradenství a pomoc s vyřízením dotace nebude moct dovolit. Tato služba je pro zájemce a žadatele o dotace z NZÚ Light je zcela zdarma,“ doplňuje Petr Valdman.

K 26. lednu bylo podáno 8 306 žádostí s požadavkem na dotaci 951 milionů korun, první desítky milionů již odchází na účty domácností.

Program Nová zelená úsporám Light je financován z programu HOUSEnerg Modernizačního fondu, který čerpá prostředky zejména z monetizace 2 % celkového počtu emisních povolenek v systému EU ETS na období 2021–2030. První výzva byla vyhlášena 14. listopadu 2022. Příjem žádostí byl spuštěn 9. ledna 2023.

TZ

#EVENT #KONFERENCE

Žádné události