MŽP zahajuje veřejnou konzultaci k přípravě Plánu odpadového hospodářství ČR pro období 2025–2035

odpad recyklace MŽP

Během přípravy Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2025-2035 nabízíme veřejnosti vyjádřit svůj názor a podílet se tak na přípravě strategické koncepce, která ovlivní odpadové hospodářství na dalších deset let.

Termín pro zaslání podnětů MŽP běží do 31. srpna 2023.

V současné době je platný aktualizovaný Plán odpadového hospodářství ČR pro období 2015-2024 s výhledem do roku 2035. (ZDE). Plán představuje klíčový dokument pro realizaci dlouhodobé strategie nakládání s odpady, obalovými odpady a výrobky s ukončenou životnost.

Hlavními cíli strategie budou především:

  • předcházení vzniku odpadů,
  • zvýšení recyklace a materiálového využití odpadů,
  • přechod k oběhovému hospodářství.

 

Veřejná konzultace probíhá formou strukturovaného dotazníku, který obsahuje několik otázek týkajících se názorů veřejnosti na nastavení strategie, priorit a cílů v oblasti odpadového hospodářství.

Veřejná konzultace je určena široké veřejnosti – od orgánů veřejné moci, přes akademickou sféru a další odbornou veřejnost či zástupce zájmových skupin a nestáních neziskových organizací až po jednotlivce.

Na stránkách MŽP je dostupný dotazník ve formátu docx. Zájemci si jej můžou stáhnout, vyplnit a odeslat na e-mail: cirkularnicesko@mzp.cz nejpozději do 31. 8. 2023.

TZ

#EVENT #KONFERENCE

20Čvn2024

Obec řádným hospodářem 2024

Od 9:00 Do 17:00

Kongresové centrum Praha, sál "Klub H"

Zobrazit více...