Nárok na vrácení přeplatků za léky vznikl v prvním pololetí rekordnímu počtu klientů VZP

VZP limit tabulka

V prvním pololetí letošního roku vznikl nárok na vracení přeplatku víc než 370 tisícům klientů VZP. Pojišťovna mezi ně rozdělí 273 milionů korun, což je téměř o pětinu vyšší částka než za stejné období loňského roku. VZP eviduje nejvýraznější procentuální nárůst ve věkové kategorii pojištěnců do 18 let, a to ve výši 69 % v počtu klientů, kteří překročili ochranný limit. Počet klientů, kterým vznikl nárok na vrácení přeplatku, ale vzrostl ve všech věkových kategoriích.

Nejpočetnější skupinou jsou pojištěnci nad 70 let, kterým bude vyplaceno 86 % z celkové částky, tj. 234 milionů korun. VZP přeplatky posílá automaticky, zároveň také doporučuje využít zaslání na bankovní účet.

Výplata přeplatků

Výše minimálně vyplácené částky překračující ochranný limit je stanovena na 200 Kč. Tzn. zdravotní pojišťovny mohou klientovi poslat částku překračující ochranný limit ve chvíli, kdy součet nevyplacených přeplatků překročí hranici 200 korun. Nevyplacené přeplatky do 200 Kč se přesouvají nejen mezi jednotlivými čtvrtletími roku, za nějž je limit sledován, ale i mezi roky. Částka, která v součtu přesáhne stanovený limit 200 Kč, je pojištěnci vrácena nejpozději do 60 dní od uplynutí kalendářního čtvrtletí, ve kterém byl limit překročen.

Výše ročního limitu

Roční limit na započitatelné doplatky je stanoven následovně:

u dětí mladších 18 let – 1 000 Kč
u dospělého člověka – 5 000 Kč
u pojištěnců nad 65 let – 1 000 Kč
u pojištěnců nad 70 let a invalidních pojištěnců, kteří svou invaliditu doložili zdravotní pojišťovně – 500 Kč
Pravidla pro vyplacení přeplatku a výši ročních limitů stanovuje zákon o veřejném zdravotním pojištění (č. 48/1997 Sb.).

TZ/VZP

#EVENT #KONFERENCE

17Zář2024

NO-DIG 2024

Hotel Palcát a LH Hotel Dvořák, Tábor

Zobrazit více...