Návrh cenového rozhodnutí, kterým se stanovuje podpora pro POZE pro rok 2024

ERÚ POZE podpora

V souladu s energetickým zákonem (§ 17e) zveřejňuje ERÚ návrh cenového rozhodnutí, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie pro rok 2024.

Návrh cenového rozhodnutí stanovuje podporu pro rok 2024 na základě Nařízení vlády č. 189/2022 Sb. pro výrobny elektřiny a tepla uvedené do provozu nebo modernizované v roce 2024, udržovací podporu tepla pro rok 2024 a dále také stanovuje podporu pro stávající výrobny elektřiny a tepla. Podpora je stanovena výlučně pro schémata podpory, která jsou k dnešnímu ni prohlášena za slučitelná s vnitřním trhem Evropské unie. V případě, že Česká republika obdrží do konce tohoto roku nové oznámení o slučitelných podporách (notifikační oznámení), bude cenové rozhodnutí příslušně doplněno.

Navrhovaná výše podpory pro rok 2024 je stanovena v souladu s novelou vyhlášky č. 79/2022 Sb., o technicko-ekonomických parametrech a metodikou pro meziroční úpravu zelených bonusů na elektřinu. Meziroční snížení z extrémně vysoké ceny silové elektřiny a zemního plynu použitých pro stanovení výše podpory v roce 2023, vede pro rok 2024 ve většině případů k nenulovým zeleným bonusům u většiny obnovitelných zdrojů, ovšem stále výrazně nižších ve srovnání s rokem 2022. Nulová výše zelených bonusů dále trvá především u podpory pro vysokoúčinnou kombinovanou výrobu elektřiny a tepla a podporu druhotných zdrojů.

V nejbližších dnech se očekává především oznámení o slučitelnosti podpory pro podporu biometanu, které vyvolá změnu cenového rozhodnutí jak na rok 2024, tak na rok 2023. Společně s touto změnou bude rovněž doplněna výše podpory pro již vydané rozhodnutí o slučitelnosti pro výrobny tepla z biomasy (změna CR na rok 2023) a také nová výše podpory pro výrobny elektřiny využívajících energii důlního plynu uvedených do provozu v období od 1.1.2012 do 31.12.2012, kde z provedeného sektorového šetření vyplynulo, že v tomto sektoru bylo zjištěno riziko nadměrné podpory (změna CR na rok 2024). Konzultace k návrhu změn cenových rozhodnutí na rok 2023 a na rok 2024 neproběhne dříve, než bude cenové rozhodnutí na rok 2024 zveřejněno v Energetickém regulačním věstníku.

TZ

#EVENT #KONFERENCE

Žádné události