Přeskočit na obsah

Nejvyšší správní soud potvrdil pokutu za zakázku na Trojský most

Trojský most

Nejvyšší správní soud svým rozsudkem z 27. dubna 2021 potvrdil správnost rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže z roku 2017, jímž byla hlavnímu městu Praze uložena pokuta ve výši 11 milionů korun za chyby ve veřejné zakázce na výstavbu Trojského mostu.

Podle rozhodnutí Úřadu zadavatel bez použití v zákoně o veřejných zakázkách upraveného druhu zadávacího řízení podstatně rozšířil předmět uvedené veřejné zakázky o stavební práce spočívající v realizaci Trojského mostu v podobě, která nebyla součástí smlouvy o dílo. Výsledná podoba díla i jeho cena se pak podstatně lišila od prvotní koncepce.

Žalobu hlavního města Prahy proti rozhodnutí zamítl na počátku roku 2019 Krajský soud v Brně, Nejvyšší správní soud nyní řešil kasační stížnost podanou proti tomuto rozsudku. Kasační soud potvrdil správnost většiny závěrů Úřadu, potažmo Krajského soudu. NSS v rozsudku mimo jiné konstatoval, že k porušení povinností vyplývajících zákona o veřejných zakázkách nemusí nutně dojít jen v důsledku uzavření smlouvy, ale též jednáním mimosmluvním – faktickým, což se v daném případě odehrálo.

TZ

Obrázek: stavbaroku.cz

@RadekVyskosvky

Napsat komentář