NKÚ: Dotace na řešení katastrof stát rozdával bez znalosti potřeb záchranářů

hasičský vůz

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) nastavilo podporu pro zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof, aniž znalo potřeby hasičů, policie a záchranářů, tedy základních složek integrovaného záchranného systému (IZS). Vyplývá to z prověrky Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), který zjišťoval, jak MMR, a ministerstvo vnitra a devět vybraných příjemců podpory nakládalo v letech 2018 až 2022 s penězi Evropské unie a státního rozpočtu určenými na řešení katastrof. Čerpáno bylo v letech 2015 až 2022 z programu IROP 5,1 miliardy korun.

Peníze příjemci čerpali ze tří výzev IROP (Integrovaného regionálního operačního programu) zaměřených na integrovaný záchranný systém: pořízení techniky, modernizaci vzdělávacích a výcvikových středisek a na stavební úpravy stanic pro posílení jejich odolnosti v podmínkách mimořádné události. Podpořeno bylo celkem 293 projektů především Hasičského záchranného sboru ČR.

Ministerstvo pro místní rozvoj, v jejímž čele mezi lety 2018 až 2022 stáli Klára Dostálová (za ANO) a současný ministr Ivan Bartoš (Piráti), podle NKÚ například stanovilo cíl modernizovat 86 objektů na základě dokumentů, které neobsahovaly veškeré potřeby složek IZS. Jako příklad kontroloři uvádějí objekty jednotek sborů dobrovolných hasičů určených k posílení jejich odolnosti. Podle kontrolorů tak způsob rozdělení a následné čerpání dotace nemůže naplnit jeden z cílů podpory, a to cíl dosáhnout u základních složek IZS “plné připravenosti v exponovaných územích”.

Dále kontroloři odhalili, že ministerstvo vnitra, které v kontrolovaných letech vedli Jan Hamáček (ČSSD) a do současnosti Vít Rakušan (STAN), nevymezilo včas aktuální potřeby Policie ČR. “Po aktualizaci potřeb a předložení žádostí o podporu už byly alokované peněžní prostředky na pořízení techniky vyčerpány dalšími složkami IZS,” uvedl NKÚ. Z přehledu projektů a množství čerpaných peněz na zajištění techniky pro IZS vyplývá, že zatímco hasičský záchranný sbor čerpal na 171 projektů za 1,658 miliardy Kč, policie nečerpala nic. Zdravotnická záchranná služba uskutečnila dva projekty v celkové hodnotě 101 milionů korun.

Úřad přiznává, že nastavení pravidel i samotné výzvy o čerpání prostředků pro policii nebyly nastaveny včas a zcela správně. “Zásadní však je, že prostředky dotačního titulu nezůstaly nevyčerpané a stihl je využít další bezpečnostní sbor,” sdělil mluvčí ministerstva Ondřej Krátoška. Požadavky policie budou podle něj moci být uspokojeny v příštím programovém období. “I v reakci na čerpání policie v minulém programovém období nastavíme poměr čerpání nově přidělených prostředků 60 procent ku 40 procent ve prospěch policie,” dodal.

Kontroloři také upozornili, že MMR nastavilo sledování cílů a dopadů podpory tak, že nevyhodnotí skutečný přínos vynaložených peněz.

Příjemci podpory podle NKÚ čerpali peníze vesměs účelně, hospodárně, efektivně a v souladu s právními předpisy. “Podpořené aktivity u vybraných příjemců obecně přispívaly k dosažení vyšší ochrany života, zdraví osob, majetku a hospodářských aktivit ve vazbě na nová rizika a změny klimatu,” uzavřel NKÚ.

TZ

#EVENT #KONFERENCE

20Čvn2024

Obec řádným hospodářem 2024

Od 9:00 Do 17:00

Kongresové centrum Praha, sál "Klub H"

Zobrazit více...