NKÚ: Významné chyby v účetnictví ve výši 40,2 mld. Kč Ministerstvo životního prostředí opravilo

NKÚ MŽP kontrola

Nejvyšší kontrolní úřad prověřil údaje závěrečného účtu, vedení účetnictví a sestavení účetní závěrky Ministerstva životního prostředí (MŽP) za rok 2022. Kontroloři se zaměřili také na údaje, které MŽP předkládalo pro hodnocení plnění státního rozpočtu. Díky tomu, že kontrola začala již v průběhu účetního období roku 2022, mohlo MŽP průběžně opravovat významné nedostatky, které kontroloři zjistili a které by měly ve výši 40,2 mld. Kč vliv na zůstatky položek účetní závěrky MŽP za rok 2022.

Mezi nejvýznamnější opravy patří doúčtování podílu ČR na finančních aktivech „Modernizačního fondu“ ve výši 24,5 mld. Kč spravovaných Evropskou investiční bankou. MŽP tak vykazuje ve své účetní závěrce aktiva, která mají formu dostupných finančních prostředků ČR.

Po provedených opravách bylo účetnictví MŽP podle názoru NKÚ vedeno v souladu s právními předpisy. Nesprávnosti ve výši 4,6 milionu korun, které MŽP neopravilo, neměly významný dopad na účetní závěrku, která dle NKÚ podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví.

Závěrečný účet MŽP ani údaje, které MŽP předložilo pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2022, neobsahovaly významné nesprávnosti; tyto údaje jsou proto dle NKÚ spolehlivé.

Vnitřní kontrolní systém MŽP byl po opatřeních přijatých v průběhu kontroly v prověřovaných oblastech vyhodnocen ze strany NKÚ jako účinný.

TZ/NKÚ

#EVENT #KONFERENCE

17Zář2024

NO-DIG 2024

Hotel Palcát a LH Hotel Dvořák, Tábor

Zobrazit více...