Nová laboratoř testuje originální technologii pro výrobu radionuklidu

Nová laboratoř testuje originální technologii pro výrobu radionuklidu

Aktinium-225 (225Ac), které má vysoký potenciál pro léčbu malých nádorů a metastáz, by se mohlo v budoucnu vyrábět podle technologie vyvinuté českými vědci. Laboratoř s unikátní aparaturou, kde by měla výroba probíhat, se otevřela v Ústavu jaderné fyziky AV ČR v Řeži u Prahy. Předcházely tomu dva roky spolupráce týmu špičkového experta na radionuklidy Ondřeje Lebedy s německou společností Eckert & Ziegler Radiopharma. Do vývoje přístrojů a technologie investovala firma 100 milionů korun.

Laboratoř v Řeži bude po skončení testovacího provozu dodávat aktinium-225 německému partnerovi jako surovinu pro výrobu léčivých preparátů. Pro přípravu aktinia-225 se bude kromě nové laboratoře využívat jeden z urychlovačů částic, které patří k základním nástrojům výzkumu v jaderné fyzice.

Slavnostního otevření laboratoře se zúčastnili mimo jiné předseda vlády ČR Petr Fiala, generální ředitel společnosti Eckert & Ziegler Radiopharma Lutz Helmke a předsedkyně Akademie věd Eva Zažímalová.

„Nová laboratoř Ústavu jaderné fyziky AV ČR je myslím dokonalým synonymem úspěšného transferu znalostí a technologií: na jedné straně špičkové znalosti a inovativní technologie, na druhé straně silné zázemí a podpora solidního investora,“ uvádí předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová.

Radionuklid aktinium-225 (225Ac) je jedním z nejslibnějších zdrojů tzv. záření alfa, jež se užívá k léčbě rakoviny. „Otázka jeho výroby je jedním z klíčových problémů nukleární medicíny, kterým se zabývají největší světová výzkumná centra. I když se v experimentální terapii ukazuje jeho potenciál, např. pro léčbu rakoviny prostaty, současné metody jeho přípravy zdaleka nevyhovují potřebám lékařské komunity,“ říká Ondřej Svoboda, ředitel Ústavu jaderné fyziky AV ČR.

Aktinium-225 je schopno uvolnit vysokoenergetickou kaskádu částic s velmi krátkým doletem v tkáni, který je kratší než 0,1 mm. „To umožňuje zacílit vysoké dávky ničivé energie do malého objemu nádorových buněk, tedy i do mikrometastáz, s minimálním dopadem na okolní zdravou tkáň,“ vysvětluje Ondřej Lebeda, vedoucí oddělení radiofarmak Ústavu jaderné fyziky AV ČR. Jeho tým se přípravě zářičů alfa věnuje od konce 90. let. Od roku 2004 při ní spolupracuje s vědeckou skupinou Alfreda Morgensterna z Ústavu transuranových prvků v německém Karlsruhe.

Dohoda o spolupráci mezi Ústavem jaderné fyziky AV ČR a společností Eckert & Ziegler Radiopharma byla uzavřena na přelomu dubna a května 2022, jednání o projektu započala už v září 2021. Společnost Eckert & Ziegler Radiopharma se sídlem v Berlíně a výrobními kapacitami v Evropě i USA je jedním z klíčových výrobců lékařských radionuklidů a techniky v oblasti nukleární medicíny.

„Jsme hrdí na to, že můžeme spolupracovat s vynikajícími českými vědci na vývoji této průlomové technologie výroby aktinia-225,“ zdůrazňuje Lutz Helmke, generální ředitel společnosti Eckert & Ziegler Radiopharma. „Toto partnerství podtrhuje naše úsilí o inovace a pokrok v nukleární medicíně. Těšíme se, že se nám podaří zpřístupnit aktinium-225 ve velkém měřítku a otevřít tak nové možnosti léčby rakoviny,“ dodává.

TZ/AV ČR

Foto: Jana Plavec, AV ČR

#EVENT #KONFERENCE

17Zář2024

NO-DIG 2024

Hotel Palcát a LH Hotel Dvořák, Tábor

Zobrazit více...