Přeskočit na obsah

Novinky pro občany na ISSS

ISSS 2019

Konference ISSS má svou dlouholetou tradici, letos proběhl v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové už dvaadvacátý ročník této akce.

Kromě hodnotných přednášek zaměřených na elektronizaci našeho státu zde byly k vidění i zajímavá řešení jednotlivých partnerů konference. Tak třeba Česká pošta prezentovala mobilní Czech POINT, vhodný zejména pro instituce státní správy a komerční subjekty, které je mohou využívat jak pro své zaměstnance, tak i pro externí klienty. Nabídka zahrnuje základní rozsah agendy přepážek se službou Czech POINT. Představení mobilního Czech POINTu proběhlo na stánku Ministerstva vnitra a zúčastnil se ho ministr vnitra Jan Hamáček. Generální ředitel České pošty Roman Knap, host panelové diskuse v rámci ISSS 2019, k představení tohoto nového produktu řekl: „Myšlenka mobilního Czech POINTu vychází z jednoduchého nápadu – milí klienti, nemusíte spěchat na poštu, přijdeme za vámi. Stejně tak, jako chceme přesouvat celé pobočky do nákupních center, abychom byli zákazníkům blíž, proto jsme připravili mobilní Czech POINTy. Věřím, že za pár let už nebude představa našeho zaměstnance v očích lidí jako pošťáka s brašnou, ale pošťáka s notebookem.“

Česká zajistí i kompletní dodávku hardwarového a softwarového vybavení pracoviště, provoz technologického rozhraní a připojení do systému Czech POINT. Základním předpokladem je volba vhodného veřejně přístupného místa, které bude označeno logem Czech POINT, dále jako provozovna České pošty a zajištění dostatečné kapacity pro internetové připojení (LTE). Tato služba není kumulovaná s jinou činností České pošty, která by přesahovala rámec agendy Czech POINT. Komerční nasazení proběhlo od prvního dne konání konference, tedy 1. 4. 2019.

Agenda, kterou lze vyřídit v Czech POINTu: výpisy z informačních systémů veřejné správy, výpis z katastru nemovitostí a snímek katastrální mapy, výpis z rejstříku trestů (FO, PO), výpis z bodového hodnocení řidičů, výpis z veřejných rejstříků, výpis z živnostenského rejstříku, výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, výpis z insolvenčního rejstříku, výpisy ze základních registrů, provedení identifikace a sepsání veřejné listiny o identifikaci, podání do registru účastníků modulu autovraků ISOH, přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72), žádosti a oznámení týkající se datových schránek a autorizovaná konverze na žádost a související služby.

Na poštách se službou Czech POINT jsou zajišťovány služby: ověřování listin a podpisů na listinách, ověřený výpis z Centrální evidence exekucí a certifikační autorita PostSignum.

V letošním roce byla většina prezentací a diskusí věnována tématům identifikace a identita občana v digitálním světě, rozšiřující se nabídce a možnosti digitálních služeb poskytovaných orgány veřejné moci, digitalizaci stavebního řízení, projektům Portál občana nebo čipový občanský průkaz, či úskalím veřejného investování. Velká část jednání byla věnována elektronizaci zdravotnictví a digitálním technickým mapám i jejich dalšímu rozvoji. Opomenuta samozřejmě nezůstala ani kybernetická bezpečnost nebo využití moderních technologií v digitalizaci života.

V programu doprovodné visegrádské konference, která proběhla paralelně s diskuzemi ISSS, byly prezentovány informace o zajímavých projektech e-governmentu, které se v regionu V4 podařilo zatím jen rozpracovat nebo dokončit. Za velmi pozoruhodné lze označit i příklady dobré praxe a diskutovalo se i o výzvách a plánech v oblasti digitalizace života. Na pořadu jednání byla i hodnocení aktuálního stavu e-governmentu, další rozvoj konceptu „smart cities“ a „smart regionů“ a jednalo se i o přeshraniční či mezinárodní spolupráci a využití moderních technologií v oblasti turistického ruchu.

Foto: ISSS

Napsat komentář